Conform datelor Ministerului de Externe din România – MAE, la intrarea în Austria, Germania și Italia trebuie să îndepliniți următoarele condiții și să respectați măsurile de carantină.

AUSTRIA

Persoanele care călătoresc în Austria au obligaţia ca, în prealabil, să se înregistreze online, cu cel mult 72 de ore în avans, prin completarea unui document denumit „Pre-Travel-Clearance – PTC”.

La intrarea pe teritoriul austriac călătorii trebuie să prezinte confirmarea de înregistrare din sistemul online, în format electronic sau tipărit. Înregistrarea poate fi efectuată AICI!

În situația în care înregistrarea nu este posibilă utilizând formularul electronic, în mod excepțional se poate utiliza formularul tipizat, completat și semnat olograf. Formularul este disponibil în limbile germană și engleză.

Măsura înregistrării se aplică inclusiv locuitorilor/lucrătorilor transfrontalieri.

Excepții de la măsura înregistrării electronice: transportatorii profesioniști de mărfuri, persoanele aflate în tranzit, persoane care participă la evenimente de familie care nu pot fi amânate (de exemplu: ceremonii funerare).

Suplimentar măsurii înregistrării electronice, la intrarea în Republica Austria se aplică și următoarele măsuri:

Persoanele care călătoresc în Austria, inclusiv din România, vor fi plasate în carantină imediat după intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioadă de 10 zile, la domiciliu sau într-o locație adecvată, ale cărei costuri trebuie suportate din bugetul personal. Măsura plasării în carantină poate fi suspendată în urma prezentării rezultatului negativ al unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (de tip PCR sau antigen), efectuat nu mai devreme de a 5-a zi de la intrarea în Austria, cheltuielile fiind suportate de către persoanele în cauză.

De asemenea, toate persoanele trebuie să prezinte, la intrarea în Austria, rezultatul negativ al unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, de tip PCR (a cărui valabilitate să nu depășească 72 de ore de la data prelevării probelor) sau antigen (a cărui valabilitate să nu depășească 48 de ore de la data prelevării probelor). În situația în care testul pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (PCR sau antigen) nu poate fi prezentat la intrare, acesta trebuie efectuat în cel mult 24 de ore de la data intrării în Austria. Documentul care atestă efectuarea testului trebuie să conțină: numele și prenumele persoanei testate, data nașterii, data și ora prelevării probelor, rezultatul testului (pozitiv sau negativ), semnătura persoanei care a efectuat testul, ștampila instituției de testare sau codul de bare, respectiv codul QR.

Tranzit prin Austria:

Este permis în regim permanent tranzitul, fără oprire (înnoptare), cu excepția opririlor absolut esențiale, al cetățenilor români pe teritoriul Austriei spre destinații din alte state, fără aplicarea măsurii de carantină sau prezentarea unui test pentru infecția cu SARS-CoV-2. Este obligatorie prezentarea, la cererea autorităților, de către toate persoanele care tranzitează Austria, a dovezilor care să ateste ieșirea de pe teritoriul austriac și asigurarea intrării în statul de destinație (rezervări la hotel/tren/autobuz/avion, documente justificative privind domiciliul/rezidenţa/dreptul de şedere, proprii sau ale membrilor de familie, după caz: certificate de căsătorie etc., contracte de muncă, orice altă dovadă a necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de studii etc).

GERMANIA

Există o serie de obligații specifice în contextul pandemiei de COVID-19, în special pentru persoanele care sosesc din zone de risc, inclusiv din România. Autoritățile germane au introdus o diferențiere a zonelor de risc, astfel:

-zone speciale de risc, cu prezența unor noi tulpini ale virusului SARS-CoV-2 (categoria 1);

-zone speciale de risc, cu incidență ridicată (categoria 2);

-zone de risc (categoria 3 – România este inclusă în această categorie).

Atenție! Companiile aeriene nu mai permit îmbarcarea de pasageri către Germania în lipsa dovezii unei testări prealabile cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai veche de 48 de ore. Aceasta obligație este valabilă indiferent de țara din care se călătorește și se aplică inclusiv în cazul persoanelor aflate în tranzit. Principalele excepții privesc copii sub 6 ani și echipajele de zbor. În principiu, sunt recunoscute testele de tip PCR, LAMP, TMA, precum și cele antigen pentru detectarea directă a SARS-CoV-2, realizate în laboratoare autorizate. Poliția federală germană poate verifica respectarea acestei obligații.

Ca regulă generală, nu este permisă intrarea în Germania din zonele speciale de risc (categoriile 1 și 2). Sunt admise următoarele excepții de la măsura interzicerii accesului: cetățenii germani și membrii de familie ai acestora, persoanele cu reședință sau drept de ședere în Germania, transportatorii de mărfuri, personalul medical, persoane care au un motiv umanitar sau medical urgent, persoane care călătoresc din însărcinarea AIEA sau ONU și lucrători considerați necesari pentru menținerea funcționalității unor companii din branșe relevante din punct de vedere sistemic.

GERMANIA a reintrat pe lista țărilor pentru care se instituie carantina la sosirea în România

Categoriile de persoane menționate anterior, care sunt exceptate de la măsura interzicerii intrării în Germania, au următoarele obligații:

– să prezinte un test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în ultimele 48 de ore anterior sosirii. Sunt acceptate atât testele biologic-moleculare, cât și cele antigen efectuate în conformitate cu criteriile stabilite de Institutul Robert Koch și pot fi prezentate în limba germană, engleză sau franceză, tipărite (pe suport hârtie) sau în format electronic.

– să se înregistreze online pe pagina de internet www.einreiseanmeldung.de

să efectueze o perioadă de carantină de zece zile (care poate fi suspendată după obținerea unui rezultat negativ al unui nou test efectuat începând cu a cincea zi de la sosire) sau, după caz, de 14 zile (în cazul sosirii dintr-o zonă specială de risc de categoria 1, situație în care măsura carantinei va fi efectuată integral, fără posibilitatea de suspendare anticipată!).

Transportul internațional regulat de pasageri dinspre „zonele speciale de risc” (categoriile 1 și 2) către Republica Federală Germania este suspendat pentru categoriile de persoane care nu se încadrează în excepțiile menționate anterior. În mod excepțional, transportatorilor le este permisă exclusiv îmbarcarea persoanelor care se încadrează în excepțiile de mai sus și care respectă condițiile impuse de autoritățile germane. Atenție! Majoritatea curselor au fost anulate de către companii.

Tranzitarea teritoriului german, în situația în care se intră dinspre „zone speciale de risc” (categoriile 1 și 2), este supusă acelorași restricții deosebite și excepții. În astfel de situații, tranzitul este permis exclusiv persoanelor care se încadrează într-una din excepțiile mai sus menționate, cu obligația de a prezenta la intrarea pe teritoriul german dovada unui test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în ultimele 48 de ore, precum și de a efectua înregistrarea prealabilă online a călătoriei.

Toate persoanele care intră în Republica Federală Germania după ce s-au aflat într-una din celelalte „zone de risc” (categoria 3, inclusiv România), oricând în ultimele 10 zile înainte de sosire, trebuie să prezinte un test molecular tip PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, redactat în limba germană sau engleză, efectuat cu maximum 48 de ore anterior intrării pe teritoriul german sau să poată face dovada unei testări la cel mult 48 de ore după sosire.

Persoanele în cauză sunt obligate să se deplaseze direct, cu minimizarea contactelor, și să se autoizoleze la domiciliu sau în alte spații de cazare adecvate pentru o perioadă de 10 zile de la sosire (termenul legal folosit fiind cel de „carantină“). Respectarea acestei obligații de autoizolare este verificată de autoritățile de land atât aleatoriu, cât și în cadrul anchetelor epidemiologice uzuale.

Măsura carantinei poate fi suspendată mai devreme de termenul uzual de 10 zile numai dacă este efectuat un nou test începând cu a 5-a zi după intrarea în Germania și doar de la momentul comunicării unui rezultat negativ al testării. Mai multe informații pot fi obținute la linia telefonică dedicată 116 117.

Dacă persoanele care au sosit din zone de risc încep să prezinte simptome specifice COVID-19 (dificultăți de respirație, tuse, febră sau pierderea gustului/mirosului) în decurs de 10 zile de la momentul intrării în Germania, devine obligatorie autoizolarea, chiar dacă rezultatul testului este negativ, și contactarea imediată a Autorității locale de Sănătate.

Principalele excepții de la măsura efectuării carantinei privesc persoanele care: se află în tranzit; nu rămân mai mult de 24 de ore pe teritoriul german; efectuează vizite din motive familiale (la rude de gradul I sau soți cu reședințe diferite) de până la 72 de ore; asigură transportul profesional de persoane și de mărfuri ș.a. O serie de alte excepții mai sunt aplicate, cu diferențe de la un land la altul, în situații temeinic justificate, spre exemplu în cazul unor categorii profesionale a căror prezență și activitate concretă pe teritoriul german sunt considerate absolut necesare menținerii funcționalității unor sisteme sau infrastructuri sociale critice: relații diplomatice și consulare, securitate și ordine publică, îngrijire medicală etc., cu respectarea măsurilor de protecție și igienă și, în unele cazuri, cu justificarea scrisă a urgenței de către angajator. Aceste exceptări nu sunt nici definitive, nici exhaustive, iar dacă există motive temeinice se pot acorda derogări și în alte situații, cu acordul punctual al autorităților locale de sănătate. Reglementările locale ale landurilor și hotărârile punctuale ale autorităților responsabile de sănătate rămân decisive în acest sens.

Călătorii din toate zonele de risc trebuie să informeze Autoritatea locală de Sănătate responsabilă. În acest scop, se înregistrează online toate datele personale solicitate, după care este primit un document de confirmare în format pdf. Acesta trebuie să fie disponibil și să poată fi prezentat (la cerere) în momentul intrării în Germania. Întreaga procedură se efectuează AICI!

Persoanele care nu pot efectua înregistrarea digitală menționată anterior vor completa un formular a cărui variantă în limba engleză poate fi descărcată accesând acest LINK!

Autoritatea locală de Sănătate responsabilă și datele de contact ale acesteia pot fi identificate în funcție de codul poștal al localității pe raza căreia este efectuată carantina, AICI!

Simpla tranzitare a teritoriului german nu este condiționată de obligațiile mai sus-menționate – cu excepția celor aplicabile persoanelor care sosesc din „zonele speciale” de risc. Tranzitul presupune părăsirea cât mai directă a teritoriului german, evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție: distanțare socială, igienă, mască etc. Sunt permise scurte opriri pentru procurarea de alimente sau combustibil, însă nu și cele de tip turistic ori de afaceri, vizite, cazări, încheierea unor contracte ș.a..

În cazul neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a condițiilor de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 EUR. Toate regulile de conduită, restricțiile și măsurile adoptate la nivelul fiecărui land german pot fi accesate pe pagina cancelariei federale, în mai multe limbi de circulație internațională, la următoarea ACEASTĂ pagină de internet.

Intrarea în Germania din state terțe (non-UE şi non-SEE) desemnate drept „zone de risc“ rămâne în continuare limitată, respectiv dacă există un motiv temeinic în acest sens – spre exemplu pentru persoanele care dețin un drept de ședere în Germania, lucrează în domeniul sănătății, îngrijesc persoane în vârstă, transportă mărfuri sau călătoresc în scopul reunificării familiei ș.a.

ITALIA

La data de 29 aprilie 2021, Ministerul Sănătății italian a emis o ordonanță care se va aplica în perioada 29 aprilie – 15 mai 2021. Potrivit actului normativ, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat teritoriul României (România fiind inclusă alături de alte state pe lista C din anexa 20 a Decretului Președintelui Consiliului de Miniștri) în ultimele 14 zile anterioare sosirii în Italia, au următoarele obligații:

-să prezinte la intrarea pe teritoriul italian rezultatul negativ al unui test molecular (tip PCR) sau de captură antigen pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 48 de ore anterior intrării pe teritoriul italian (având în vedere că autoritățile italiene nu au stabilit un format/model al adeverinței care atestă rezultatul testului pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, MAE recomandă ca documentul să fie redactat în limba italiană sau engleză);

-să se supună măsurii de supraveghere sanitară și să efectueze autoizolarea pentru o perioadă de 5 zile, în urma comunicării propriei intrări pe teritoriul național către Departamentul de Prevenire al autorității sanitare locale competente;

-după efectuarea celor 5 zile de autoizolare, să se supună din nou unui test molecular sau antigen, de tip tampon, pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Prevederile anterioare se aplică și călătoriilor din statele aflate în lista C din anexa 20 a Decretului Președintelui Consiliului de Miniștri emis la 2 martie 2021 (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca (inclusiv Insulele Feroe și Groenlanda), Estonia, Finlanda, Franța (inclusiv Guadelupa, Martinica, Guyana, Réunion, Mayotte și excluzând alte teritorii situate în afara Continentului european), Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda (cu excepția teritoriilor situate în afara continentului european), Polonia, Portugalia (inclusiv Azore și Madeira), Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv teritoriile de pe continentul african), Suedia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Elveția, Andorra, Principatul Monaco, Israel).

Orice persoană care sosește în Republica Italia este obligată să completeze un formular digital de localizare a pasagerilor (pagina la care va fi disponibilă înregistrarea va fi activată în perioada următoare de Ministerul Sănătății italian) sau să prezinte o declarație pe propria răspundere care poate fi descărcată accesând următoarea pagina de internet: Modulo rientro sintetico 05 marzo 2021_ENG .docx (esteri.it).

Pentru mai multe informații, consultați pagina de internet: COVID-19 SURVEY (viaggiaresicuri.it).

Începând cu data de 19 aprilie 2021, sunt exceptate de la obligativitatea prezentării rezultatului negativ al unui test molecular (tip PCR) sau de captură antigen pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 48 de ore anterior intrării pe teritoriul italian, următoarele categorii de persoane:

  • echipaje ale mijloacelor de transport;
  • personalul navigant;
  • persoanele care se deplasează dinspre și către statele și teritoriile menționate în lista A (Republica San Marino, Vatican) din anexa 20 a decretului;
  • persoanele care intră în Italia în scopul șederii de scurtă durată (până la 120 de ore în total) din motive de muncă, sănătate sau urgență absolută, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
  • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
  • lucrătorii transfrontalieri care intră și ies din Italia pentru a merge la muncă și pentru a se întoarce la domiciliul sau reședința acestora;
  • personalul din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar în Italia care revine în Italia după deplasări în străinătate din motive de muncă, pentru o perioadă de maxim 120 de ore (5 zile);
  • elevii și studenții care urmează cursuri într-un alt stat decât cel în care își au domiciliul, reședința sau locuința și în care se întorc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână.

ATENȚIE! Pentru categoriile de persoane care nu se regăsesc printre excepțiile enumerate mai sus, este obligatorie prezentarea rezultatului negativ al unui test molecular (tip PCR) sau de captură antigen pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 48 de ore anterior intrării pe teritoriul italian.

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

-persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul italian la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;

-în cazul intrării în Italia cu o cursă aeriană de linie, este permisă continuarea călătoriei cu un alt mijloc de transport aerian de linie către destinația finală menționată în declarație, cu condiția de a nu părăsi zonele special amenajate în interiorul aeroporturilor;

-pasagerii vaselor de croazieră care debarcă în Italia la încheierea croazierei au permisiunea de a se deplasa către statul de reședință/domiciliu (cu cheltuieli în sarcina armatorului);

-la îmbarcarea în avion / navă cu destinația Italia, este necesar să completați o declarație pe proprie răspundere (model formular MAE), specificând în mod clar faptul că vă aflați în tranzit spre propria locuință care se află într-un alt stat. În situația în care prezentați simptomele specifice COVID-19, trebuie să înștiințați de îndată, telefonic, autoritățile sanitare locale competente și să respectați instrucțiunile acestora.

 

 

Urmărește NEWSROMANIA.NET pe - GOOGLE NEWS!