Skip to content

Comerțul ilegal cu lemn și epuizarea resurselor de apă vor deveni infracțiuni

lemn taiat

Comerțul ilegal cu lemn și epuizarea resurselor de apă vor deveni infracțiuni, conform unor noi norme aprobate pe 27 februarie de Parlamentul European. Fiecare dintre infracțiuni este pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani, iar firmele pot primi amenzi de 40 de milioane de euro sau 5% din cifra de afaceri globală.

Această directivă, convenită cu Consiliul pe 16 noiembrie 2023, a fost adoptată cu 499 voturi pentru, 100 împotrivă și 23 abțineri. Lista infracțiunilor contra mediului a fost actualizată și include acum comerțul ilegal cu lemn, epuizarea resurselor de apă, încălcări grave ale legislației UE privind substanțele chimice și poluarea cauzată de nave.

Totodată, potrivit noilor norme, incendiile forestiere la scară largă sau poluarea generalizată a aerului, apei și solului, care duc la distrugerea unui ecosistem sunt ecocid, fiind considerate „infracțiuni calificate”, se arată într-un comunicat de presă al Parlamentului European.
Polițist, gaterist. Combinațiile lemnoase ale unui șef de post campion la infracțiuni

Infracțiunile de mediu comise de persoane și reprezentanți ai companiilor vor fi pasibile de pedeapsa cu închisoarea, în funcție de durata și gravitatea daunelor și de reversibilitatea lor. Infracțiunile calificate pot fi pedepsite cu opt ani de închisoare, cele care duc la moartea unei persoane cu zece ani de închisoare, iar celelalte infracțiuni cu până la cinci ani de închisoare.

Toți cei care încalcă legea vor fi obligați să refacă mediul afectat și să ofere compensații. Ei sunt pasibili inclusiv de amenzi. Pentru companii acestea sunt 3% sau 5% din cifra lor de afaceri la nivel mondial sau, alternativ, 24 sau 40 de milioane EUR, în funcție de natura infracțiunii pe care au comis-o. Statele membre vor putea decide dacă să urmărească penal infracțiunile care nu au avut loc pe teritoriul lor.
Percheziții la sediile societății Schweighofer Holzindustrie, într-un dosar de comerţ ilegal cu lemne

Statele membre vor trebui să organizeze cursuri de specialitate pentru polițiști, judecători și procurori, vor pregăti strategii naționale și vor desfășura campanii de sensibilizare pentru a combate infracțiunile împotriva mediului. Datele colectate de guvernele țărilor Uniunii despre infracțiunile împotriva mediului vor contribui la combaterea lor și vor ajuta Comisia să actualizeze periodic lista de infracțiuni și sancțiuni în domeniul mediului.

 „Era și timpul să combatem infracțiunile transfrontaliere comise la nivelul Uniunii Europene. Acest acord garantează că poluatorii vor plăti. Orice persoană aflată într-o funcție de conducere la o companie responsabilă pentru poluare poate fi acum trasă la răspundere împreună cu compania”, a declarat Antonius Manders, raportorul Parlamentului European.

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a o transpune în legislația națională. Criminalitatea împotriva mediului este a patra cea mai mare activitate infracțională din lume și este una dintre principalele surse de venit pentru crima organizată, alături de droguri, arme și trafic de persoane.