Skip to content

De ce nu controlau Partidul și Securitatea vistieria Bisericii Ortodoxe

„După 1944 Biserica a fost înlăturată treptat din viața statului. Preoțimea ortodoxă, în totalitatea ei, era supravegheată și controlată în permanență, prin așa-numiții inspectori de culte și ofițeri de Securitate, prezenți mereu în toate instituțiile bisericești”, se precizează pe site-ul Bisericii Ortodoxe Române.

Însă stenograma unei ședințe a Consiliului Securității Statului, organismul care conducea Departmentul Securității Statului, denumirea oficială a Securității, scoate la iveală cum controla Partidul Comunist Biserica Ortodoxă prin clericii de rang înalt.

O întâlnire din 1971 dintre Emil Bodnăraș, cel mai influent lider comunist, Ion Stănescu, președintele Consiliului Securității Statului și ministru de Interne, și adjunctul acestuia, generalul maior Constantin Stoica, arată cum funcționa de fapt relația stat-biserică, de ce Biserica nu era verificată de Ministerul de Finanțe, ce mitropolit era eminența cenușie din preajma Patriarhului Roșu, Justinian Marina, și de ce Securitatea primea ordine să închidă ochii la afacerile bisericii.

Nu am despărțit biserica de stat și acest lucru nu l-am făcut pentru faptul că putem să îl avem pe cler la mînă. (Emil Bodnăraș)

„Înţeles şi sprijinit de membrii Sfântului Sinod între care se numărau personalităţi de seamă ale Bisericii noastre, precum mitropoliţii Nicolae Bălan de la Sibiu, Sebastian Rusan de la Iaşi, Firmilian Marin de la Craiova, Vasile Lăzărescu de la Timişoara, (…) Patriarhul Justinian (foto) a pus cu hotărâre în aplicare acest program care a înlesnit Bisericii să rămână în rosturile ei şi să străbată deceniile de dictatură ateistă cu roade bogate şi frumoase, care se văd până astăzi, împlinindu-şi misiunea sfântă în viaţa poporului român.” (din articolul Justinian Marina – Un apostol al Bisericii şi al neamului românesc)

„Imaginea vie a vrednicului de pomenire Mitropolit Firmilian Marin (1901-1972) ni se descoperă astăzi părintesc rânduită spre purtarea de grijă a păstoriţilor săi din Oltenia. Dascăl de mare vocaţie, publicist iscusit, psalt cu voce inegalabilă şi slujitor neîntrecut al Sfântului Altar, marele mitropolit a căutat să crească duhul autentic de rugăciune la soroace de grea încercare pentru Biserica lui Hristos”, scria Ziarul Lumina al Bisericii Ortodoxe Române.

Sursa foto: Ziarul Lumina

„Știm că toți mitropoliții și toți din clerul superior sînt niște coțcari, dar printre aceștia noi îl avem pe Firmilian (…) știe că a fost legionar și că a fost pus mitropolit cu condiția să slujească interesele statului. Firmilian este omul care face ce îi cere stăpînirea. Firmilian este omul cel mai de bază în realizarea politicii partidului nostru privind relațiile stat-biserică.” (din stenograma CCS)

Textul documentului aflat în dosarul D012586 (vol. 2) din arhiva CNSAS este redat integral mai jos. Greșelile gramaticale aparțin celor care l-au redactat.

Consililul Securității Statului

Cancelaria

Stenograma ședinței din seara zilei de 7 septembrie 1971

Tov. vicepreședinte, g-ral mr. Constantin Stoica

Tovarăși,

Eu nu am să vă țin o expunere ci pur și simplu o informare în legătură cu un caz care s-a ivit și care a fost analizat de conducerea partidului, mai precis la tovarășul Emil Bodnăraș.

Împreună cu tovarășul președinte Ion Stănescu am fost invitați la tovarășul Bodnăraș, ca urmare a faptului că noi am înaintat o informare în legătură cu situația de la Mitropolia Olteniei.

Pentru punerea în temă a dv. vă informez că la această Mitropolie au avut loc numeroase încălcări ale normelor financiare bisericești, pentru că acolo nu se numesc bani ai statului ci se numesc bani ai bisericii, bani dați de credincioși și mînuiți după normele interne bisericești, iar pentru controlul financiar sînt organe interne speciale la care se asociază și un reprezentat al organelor de stat.

În afară de încălcarea acestor reguli financiare de la Mitropolia Olteniei, noi am mai avut informații că acest mitropolit a fost legionar și acum a acordat un număr însemnat de ajutoare familiilor foștilor legionari și chiar legionarilor.

Vreau să vă informez că I.S.J. Dolj împreună cu alte inspectorate a deschis acțiunea „CRAIOVEANUL”. În timpul lucrărilor acestei acțiuni noi am aflat o serie de lucruri însemnate în ceea ce privește poziția acestui om, acțiunea continuă să se desfășoare sub conducerea Direcției I-a și personal tovarășul președinte a analizat de două ori această acțiune. Noi continuăm să ne clarificăm, din punct de vedere al securității statului.

Dar, trebuie să vă spun că atît I.S.J. Dolj cît și Dir. I-a, respectiv tov. inspector șef Bodunescu și tov. lt.col. Derscanu, au avut și au o optică greșită în rezolvarea problemelor de securitate, în înțelegerea relațiilor pe care trebuie să le avem cu conducătorii cultelor, respectiv cu biserica.

Ca să nu mă lungesc prea mult cu vorba, am să vă informez pe scurt că tov. Bodnăraș timp de 3 ore ne-a explicat care este politica partidului nostru în domeniul cultelor și sectelor și bineînțeles că din expunerea dînsului noi am tras concluziile necesare privind munca de securitate. În esență, aș vrea  să vă prezint cîteva probleme pentru a le reține și dv.

Tov. Bodnăraș a început să prezinte problemele prin faptul că noi în activitatea noastră trebuie să știm că nici o biserică, nici un cult, nu pot fi interzise printr-un decret. Politica de educare a conștiinței oamenilor este extrem de delicată și orice măsură negîndită se întoarce împotriva celor care iau astfel de măsuri. Acest lucru ni l-a exemplificat cu multe aspecte, dar cel mai recent a fost hotărîrea luată în Bulgaria prin care se interzicea tinerilor să meargă la înviere. De unde pînă acum la biserica din centrul Sofiei se duceau cîteva sute de credincioși, în urma acestei măsuri s-au dus cîteva mii de tineri, au făcut demonstrație, a trebuit să intervină poliția (sic!), lucru care nu s-a întîmplat niciodată în Bulgaria. Sigur că au trebuit să revină asupra hotărîrii.

De aceea, dînsul ne atrăgea atenția să ne ferim de astfel de acțiuni care sînt apreciat ca provocatoare și partidul nostru, conducerea noastră superioară, așa de inteligent și de corect a lucrat cu sectele și legale și ilegale încît în cei 27 de ani de când sîntem la putere noi nu am avut nici o problemă cu biserica. Nu am avut nici o problemă, pentru că despărțind biserica de școală și creînd învățămîntul laic, nu am despărțit biserica de stat și acest lucru nu l-am făcut pentru faptul că putem să îl avem pe cler la mînă. E drept că noi le dăm cam jumătate din salariul care s-ar cuveni unei funcții similare, dar ei știu că sînt funcționari de stat și că statul le asigură un minimum de existență și o pensie.

În afară de acest salariu li s-au mai asigurat și niște condiții materiale diferite, datorită faptului că ei mai obțin niște fonduri de bani din tipărirea calendarelor, bibliilor, din fabricarea lumînărilor și altele. De exemplu, ne spunea tovarășul Bodnăraș, că a venit patriarhul să tipărească vreo 100.000 de biblii și că după toate socotelile acestuia îi rămîn bani în buzunar cam vreo 4-5 milioane de lei, dar totuși noi îi ținem legați de stat. (n.r. – aprox 500.000 de dolari americani în 1971, adică cca. 4.000.000 de dolari în prezent)

Noi am mai luat o serie de măsuri, mai ales pe la mînăstiri unde clerul era foarte reacționar, am mai dat afară din acest cler, am mai luat măsura de a desființa unele mînăstiri de maici, dar totuși au mai rămas. Noi știm că de fapt toți mitropoliții au fost legionari. În ultimul timp se pune problema că peste vreo 10 ani P.C.R. va trebui să se ocupe de recrutarea de tineri care să devină popi și să meargă în mînăstiri pentru că datorită condițiilor noi de viață puțini sînt aceia care vor să facă acest lucru.

Unii tovarăși s-au găsit se ne critice că la seminariile acestea care s-au organizat am admis să intre și tineri cu 8 clase primare. Tovarășul Bodnăraș spunea că cei care ne critică sînt apolitici pentru că nu-și dau seama că cu cît clerul va fi format din cadre mai slab pregătite cu atît vom lucra mai bine cu aceștia pentru că noi nu avem nevoie de oameni cu licențe și cunoscători de cîteva limbi străine și care să ridice fel de fel de probleme.

Tovarășul Bodnăraș ne-a explicat pe larg măsurile care se iau pentru înfrînarea problemelor acestea de întinerire a clerului, pentru a nu fi nevoiți să înființăm noi biserici. De fapt, legea cultelor și sectelor vine să modifice statutul cultelor pentru că pe baza unor statistici s-a constatat că la noi într-o parohie un preot are cîteva mii de credincioși, iar la sectanți la 25-30 credincioși este un predicator.

Sigur că pe noi ne interesează toate persoanele care fac parte din cler, dar în mod special trebuie să ne intereseze persoanele care fac parte din conducerea superioară a clerului, deoarece au o influență deosebită asupra credincioșilor și dacă noi nu avem grijă de clerul acesta superior, atunci s-ar putea să avem probleme, așa cum au avut alte state, cu biserica.

Ne-a explicat tovarășul Bodnăraș că un control făcut de Ministerul Finanțelor sau alte organe de stat nu este posibil, deoarece controlul trebuie făcut pe linie bisericească sau de către reprezentanți ai Departamentului Cultelor și Sectelor care are dreptul să ia specialiști pe linie financiară, dar care să aibă delegație expresă.

Tot așa s-a hotărît și pentru Mitropolia Oltenia să meargă un grup de specialiști să facă controlul financiar, însă de la început este luată hotărîrea să nu se facă ceea ce s-a făcut la Timișoara. De ce să nu se ia măsuri? Pentru că în dezvoltarea relațiilor dintre stat și biserică, biserica și clerul acesta superior, anumite persoane din clerul superior, a sprijinit interesele statului.

Iată ce spunea tovarășul Bodnăraș: știm că toți mitropoliții și toți din clerul superior sînt niște coțcari, dar printre aceștia noi îl avem pe Firmilian care deși a fost legionar, a avut o poziție mult mai bună decît a avut-o patriarhul sau alte personalități din cler. Firmilian este mitropolit încă din anul 1947, este cel mai vechi membru al Sf. Sinod și cînd am avut relații încordate cu biserica, singurul om pe care ne-am bazat și ne-a sprijinit a fost Firmilian, deoarece știe că a fost legionar și că a fost pus mitropolit cu condiția să slujească interesele statului.

Acum se ridică problema unor sume de bani cheltuite de acest mitropolit. El spune și se vede de altfel că a cheltuit mulți bani pentru înfrumusețarea mitropoliei. O fi luat și el, sigur, dar știm că patriarhul are depozit de dolari în străinătate și că este în relații cu emigrația legionară. Firmilian de bine de rău nu face asemenea lucruri, ba din contra, însoțindu-l pe patriarh în diferite vizite, el e venit și a informat conducerea partidului despre poziția negativă și incorectitudinea patriarhului care ține legătura cu Scrima (n.r. – Andrei Scrima a fost un monah și teolog român, arhimandrit al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol ) care este un agent sigur al Vaticanului și un agent american totodată. Firmilian i-a atras atenția să nu facă astfel de prostii că-și ridică conducerea de partid și de stat în cap. De asemenea, cînd a fost discuția dintre guvern și biserică, Firmilian a spus că „biserica ortodoxă este veșnică, iar patriarhul este trecător și dacă el împiedică bunele relații dintre stat și biserică, atunci să se dea la o parte. Aceasta este vrerea lui Dumnezeu”.

De asemenea, nu este un secret și noi avem multe informații că patriarhul este în cochetărie cu Vaticanul și prin Firmilian noi cunoaștem foarte multe lucruri în legătură cu aceste relații. De exemplu știm că atunci cînd a fost un emisar al Vaticanului la Vîlcea, prea s-a înghesuit patriarhul să ia parte la masa lui Iosif al Vîlcei, dar această dorință era pentru că avea ocazia să ia legătura directă cu emisarul Vaticanului.

În concluzie, tovarășul Bodnăraș spunea că în cazul lui Firmilian să procedăm în felul următor: să constituim un colectiv de control, să îl chemăm pe Firmilian la București și să îi atragem atenția că sînt foarte multe reclamații și anonime în care sînt dezvăluite unele lucruri și că trebuie să ia măsurile ce se impun. Trebuie să vă spun că tov. Bodnăraș spunea că are impresia că este cineva de acolo care cunoaște aceste lucruri și care vrea să-i ia locul lui Firmilian pentru că trimite foarte multe anonime. Eu știam că acesta este tov. Bodunescu care a scris foarte multe anonime privind pe mitropolit și de aceea, vreau să vă atrag atenția că este cazul că mai terminăm cu aceste anonime, pentru că Firmilian este omul care face ce îi cere stăpînirea. Sigur că o mai lua și el ceva bani pentru el, dar noi mai știm și despre alții că au niște sume de bani destul de mari.

Statul înființase un fond misionar pe care patriarhul l-a desființat pentru că are o bază puternică financiară, deoarece biserica primește destul de mulți bani și se crează niște fonduri suficiente.

O altă problemă asupra căreia tovarășul ne-a atras atenția este problema greco-catolică. Aceștia sînt niște oameni necinstiți, pervertiți, pentru că Roma îi face așa și noi trebuie să facem deosebire când este vorba de clerul ortodox în care se află și elemente care iau legătura și între greco-catolici, mai ales că această problemă a fost ridicată în fața tovarășului Maurer când a fost dînsul la Roma de către Vatican și dînsul a spus răspicat papii că aceasta este o chestiune asupra căreia nu se mai revine; este o chestiune națională a statului Român care are un singur centru religios și nu admite să aibă mai multe centre. Ni s-a mai atras atenția că toți acești greco-catolici sînt strîns legați de Vatican și de siguranță.

Revenind din nou la Firmilian ne-a explicat că acesta este confidentul lui Marina pentru că este mai bătrîn și că Marina îi spune absolut totul și orice măsură luată împotriva lui Firmilian care știe că a militat pentru legătura dintre stat și biserică, ar duce la despărțirea bisericii de stat și am obliga clerul să folosească alte soluții pentru a-și asigura fondurile materiale și fiți siguri că vor reuși, pentru că spunea tovarăul Bodnăraș că poate ar trebui să învățăm de la ei cum se duce munca de propagandă cu credincioșii.

Tovarășul Bodnăraș ne-a mai prezentat și situația din celelalte mitropolii ortodoxe și că s-a instituit funcția de vicar care va fi legiferată prin legea cultelor și sectelor. Această funcție a fost creată pentru ca întotdeauna să simtă mitropolitul că are pe cineva la spate care poate să îi ia locul în caz că nu face ceea ce i se cere, pe lîngă faptul că le mai luăm o serie din drepturile financiare și le dăm vicarului.

Revenind la probleme și neregulile apărute la Craiova, tovarășul Bodnăraș a spus că acestea au un fond real, dar că încă nu este timpul, momentul, să rezolvăm problema care pe care între stat și biserică. Așa au făcut tovarășii sovietici care încă de acum 50 de ani a dat un decrt prin care au despărțit biserica de stat și vă rog să mergeți azi în U.R.S.S. și să vedeți că bisericile sînt arhipline, iar preoții și-au dat salarii mari.

Ne-a spus de asemenea că trebuie să vedem că Firmilian și mitropolia lui s-a mutat din vechea bănie a Craiovei într-un alt sediu care l-a nemulțumit și încă de atunci i s-a spus că statul îi va da bani pentru a-și construi un alt sediu, dar nu i s-au dat și a cheltuit acolo aproape 12.000.000 lei pentru a face ceva frumos, bani care aparțin bisericii. (n.r. – aprox. 10 milioane de dolari în prezent)

În legătură cu celelalte culte, tovarășul Bodnăraș ne-a prezentat situația lui Marton Aron care spre deosebire de patriarh nu este de acord cu înțelegerea dintre Roma și patriarh după vizita lui la Vatican. (n.r. – Áron Márton a fost episcop romano-catolic de Alba Iulia între 1938 și 1980 și deținut politic între 1949 și 1955) 

De asemenea, vaticanul (sic!) l-a făcut episcop pe Pleșca, deși nu are episcopie și i-a dat una prin Africa, lucru despre care noi am sărit în sus. Ne-a explicat însă, că nouă trebuie să ne convină mai mult această situație, pentru că decît să vină Marton Aron din Transilvania să-i miruiască pe credincioșii din Moldova, mai bine să-i miruiască Pleșca că este moldovean. (n.r. – Petru Pleșca a fost episcop romano-catolic de Iași)

Marton Aron a prezentat și o listă cu succesiuni și urmează să plece la Vatican cu ea și ne-a rugat să revedem urgent lista, tovarăul Bodnăraș indicînd că poate ar fi bine dacă am spune da pentru toți.

Pe urmă ne-a vorbit despre cultul acesta moziac, că Mozes vrea să devină un fel de șef de trib al comunității evereiești.

Ca să nu mai lungesc vorba, în concluzie, trebuie să reținem ca o vină a noastră a tututor, a Consiliului, că nu am ținut o mai strînsă legătură cu șeful Departamentului cultelor și sectelor pentru a înțelege mai bine politica statului nostru, care este o chestiune extrem de gingașă, să înțelegem că nu îi putem trata pe clericii aceștia ca pe oricare infractor.

Trebuie să facem eforturi și să înțelegem și noi bine politica partidului și statului nostru și fără să zicem că nu trebuie să ne ocupăm de problemele de securitate, cînd este vorba despre alte probleme, de altă natură, cum este aceasta financiară, să nu ne amestecăm.

În lumina celor discutate cu tov. Bodnăraș, tovarășul președinte (n.r. – Ion Stănescu) ordonă așa: să ne revedem cazurile care le avem pe linie de culte și secte, să intensificăm activitatea pe această linie, să analizăm fiecare agent pe care îl avem, deoarece am rămas surprinși cînd am văzut că pe mulți dintre aceștia îi știa tovarășul Bodnăraș. Nu trebuie să știe nimeni metodele noastre de lucru. Tovarășul președinte a ordonat să verificăm și să analizăm rețeaua și care dintre informatori nu sînt cinstiți să îi dăm afară.

De asemenea despre fiecare, noi să avem materiale strînse și cînd interesele statului cer atunci să le folosim. Pentru că dacă Marina sau mitropolitul va tot face prostii, atunci vom vedea că prin statutul cultelor și sectelor, atunci cînd se simte obosit sau bolnav chiar și patriarhul are dreptul sî se retragă la mînăstire și atunci să facem și noi uz de acest statut.

De asemenea, tovarășul președinte atrage atenția asupra fiecărui emisar care vine, indiferent de cult, să fie temeinic lucrat, să știm pe ce problem vine, cu cine ia contact și atenție deosebită în special la legăturile cu Vaticanul și în mod deosebit la greco-catolici.

Am cerut legea cultelor și rog pe tovarășul Iana și tov. Derscanu să revedem încă o dată lista cu observațiile noastre și să vedem dacă mai avem și alte observații în așa fel încît săptămîna viitoare să le-o putem da.

În legătură cu Doljul, va veni colectivul acesta de control, tovarășul Bodunescu va continua activitatea privind acțiunea „CRAIOVEANUL” și vă rog să încetați cu anonimele pentru că scriu cîte 10 exemplare și trimit peste tot. Să mai terminăm cu ele.

Poate va fi cazul să stabilim o legătură mai strînsă cu Departamentul cultelor, dar să nu îi compromitem, pentru că lovim tocmai în cine ne sprijină cel mai mult. V-am spus că Firmilian este omul cel mai de bază în realizarea politicii partidului nostru privind relațiile stat-biserică.

Cam acestea sînt problemele pe care am vrut să vi le prezint pe scurt. Aveți ceva probleme?

Tov. mr. Dragomir

În legătură cu Marton Aron, ce facem, îl lăsăm în pace?

Tov.g-ral.mr. Stoica

Cînd a venit recent un emisar al Vaticanului, Marton Aron a avut o poziție mai bună pentru că a plecat la miruit și conform regulilor lor cînd este plecat la miruit nu poate fi întrerupt, în timp ce Marina a vrut chiar să se ducă după acest emisar.

Bineînțeles că aceasta nu înseamnă că din punct de vedere al securității noi nu trebuie să ne ocupăm. Ne ocupăm ca și pînă acum, cu foarte multă atenție, însă să nu ne amestecăm în problemele care ne depășesc competența noastră și să lăsăm organele de stat să rezolve această problemă, pentru că altfel putem strica relațiile dintre stat și biserică.

În încheiere, vreau să vă atrag atenția, tovarăși, că problemele pe care vi le-am spus rămîn numai pentru informarea dv, celor care vă ocupați de această problemă, întorcîndu-vă în unități veți informa pe șefii dv., însă mai pe scurt, mai ales fără exemple, iar eu voi lua stenograma și o voi da spre informare șefilor dv. Cu aceasta am încheiat.”

Pastor al cultului penticostal, informator al Securității. Credincioșii, prigoniți

Un preot ortodox recunoaște că Biserica are departament de filaj, supraveghere și o listă neagră