Românii DATORNICI ar putea ajunge la închisoare. Proiect depus de Teodorovici

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a depus vineri, 13 septembrie, la Senat un proiect de act normativ  – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale – care propune pedeapsa cu închisoare pentru datornici, atât persoane fizice, cât şi juridice, informează Adevărul.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 6 ani reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, ori, după caz, nereţinerea sau neîncasarea, în cel mult 30 zile de la termenul scadent prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege”, se arată în documentul depus vineri la Senat.

Taxele şi impozitele prevăzute în Anexă, pentru neplata cărora se propune pedeapsa cu închisoarea, sunt:

Impozitul pe dividende;

Impozitul pentru veniturile din activităţi independente;

Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală;

Impozit pe venitul din salarii şi asimilate salariilor;

Impozitul pe veniturile din arendă;

Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi;

Impozit pe veniturile sub formă de dividende;

Impozitul pe veniturile impozabile obţinute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului;

Impozitul pe veniturile din pensii;

Impozit pe veniturile din premii şi jocuri de noroc;

Impozit pe veniturile din alte surse;

Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică şi o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II şi III din Codul fiscal;

Contribuţia de asigurări sociale;

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate;

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi; Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;

Contribuţia la Fondul pentru mediu.

Potrivit proiectului iniţiat de Teodorovici, „constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat”.

Teodorovici propune şi pedepsirea tentativei, dar şi ascunderea unor bunuri în scopul sustragerii de la plata taxelor.

Astfel, potrivit art. 9 al proiectului, constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

1.a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

2.b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

3.c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;

4.d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;

5.e) executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;

6.f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

7.g) substituirea, degradarea sau instrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală sau ale Codului de procedură penală.

Dacă prin faptele enumerate mai sus s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei nationale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime.

Dacă prin faptele sus-amintite s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate.

În „Expunerea de Motive”, Teodorovici explică: ”Măsurile propuse contribuie la diminuarea decalajul fiscal prin asigurarea veniturilor cuvenite bugetului general consolidat, în cuantum considerabil mai mare, fără a crește cotele de impozitare sau a introduce noi impozite sau taxe. (…) Măsurile propuse asigură un mediu concurențial corect prin impunerea de măsuri cu rol de creștere a conformării contribuabililor incorecți la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor. De asemenea, măsurile propuse sunt de natură să conducă la creșterea și consolidarea încrederii contribuabililor onești în capacitatea administrației fiscale de a sancționa comportamentele neconforme cu legislația fiscală, financiară și vamală”.

Teodorovici tot nu înțelege care sunt drepturile cetățenilor UE. Vrea să oblige românii să se întoarcă ACASĂ

  •  
  •  
ÎNSCRIE-TE acum pe pagina noastră de Facebook! - NEWS ROMANIA
error: ?