V-ați mutat în Franța? Iată cum vă puteți înscrie copiii la grădinițe și școli

În Franţa, nu este obligatorie înscrierea la grădiniţă. Chiar dacă învăţământul este gratuit, se plăteşte contravaloarea meselor la cantinele şcolare. Sunt aplicate tarife diferenţiate, în funcţie de venitul părinţilor. Informaţii referitoare la gradiniţe pot fi obţinute de la primăria de domiciliu.

Copilul poate fi înscris la grădiniţă cel mai tarziu în luna iunie care precedă începutul unui nou an şcolar. În anumite oraşe înscrierile se fac chiar mai devreme şi, de aceea, este importantă informarea în timp util. Înscrierea se poate realiza şi în cursul anului şcolar, fiind prevăzută obligativitatea Primăriei de a proceda la înscrierea şcolară.

Mai multe detalii pot fi consultate pe site-ul: www.education.gouv.fr.

Pentru a obţine un certificat de înscriere, persoana interesată va prezinta la primăria din localitatea de rezidenţă următoarele documente:

– Livretul de familie (certificat de căsătorie/certificat de naştere al copilului);

– Un document prin care se atestă efectuarea vaccinurilor obligatorii (antidifterie, antitetanos, antipoliomielită, BCG), sau prin care să ateste o contraindicaţie;

– Atestatul de domiciliu.

 Şcoala primară

Şcoala este obligatorie începând de la vârsta de 6 ani. Dacă copilul a frecventat grădiniţa, acesta va fi înscris adesea din oficiu la şcoala elementară de care aparţine din punct de vedere al reşedinţei. Dacă primăria transmite unei persoane un certificat de înscriere la o şcoală, alta decât cea pentru care a optat, se poate solicita primăriei o derogare. Dacă nu se schimbă unitatea de învăţământ, nu este necesară reînnoirea anuală a înscrierii.

Asigurări şcolare

Suplimentar faţă de asigurarea pentru responsabilitate civilă, este recomandată încheierea unei asigurări şcolare şi extra-şcolare; aceasta putând acoperi riscurile care se pot ivi în situaţia în care copilul are un accident la şcoală sau în timpul activităţilor extra-şcolare, al vacanţelor şi al activităţilor sportive.

Informaţii relevante cu privire la înscrierea în sistemul educativ pot fi obţinute de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării, adresa: 110 rue de Grenelle 75357 Paris 07 SP Tel : 01 55 55 10 10 www.education.gouv.fr sau Centrul de Informare pentru Tineret: www.education.gouv.fr/orient/default.htm www.onisep.fr.

Accesând această adresă, pot fi găsite informaţii utile şi pentru identificarea unui loc de muncă, informaţii despre sistemul medical, posibilităţi de petrecere a timpului liber sau a activităţilor sportive. Telefon : 08 25 090 630.

Urmărește NEWSROMANIA.NET pe - GOOGLE NEWS!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *