Skip to content

GERMANIA a reintrat pe lista țărilor pentru care se instituie carantina la sosirea în România

Comitetul pentru Situații de Urgență – CNSU a actualizat joi, 22 aprilie, prin Hotărârea nr. 23, lista țărilor /zonelor /teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea.

Germania și Grecia au fost reintroduse pe lista țărilor cu risc epidemiologic! Pe listă continuă să fie Italia, Austria, Franța, Belgia, Ungaria, Cehia sau Olanda, în timp ce Spania și Republica Moldova au fost excluse.

Noua listă intră în vigoare vineri, 23 aprilie 2021.

Potrivit art. 2 din Hotărârea CNSU nr. 50/26.10.2020 instituirea restricțiilor  referitoare la persoanele care sosesc din anumite zone sau țări cu risc epidemiologic ridicat se aplică după 24 h de la data aprobării hotărârii prin care sunt stabilite, iar ridicarea acestora se realizează cu data emiterii hotărârii.

Testul PCR negativ rămâne obligatoriu de prezentat la îmbarcarea în avion sau autocar pentru cei care vin din statele incluse pe lista galbenă.

Conform CNSU, la intrarea în România, persoanele care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat sunt obligate să prezinte un document ce atestă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării în avion sau autocar (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

GERMANIA: Legea prin care guvernul Merkel poate impune restricții la nivel național, aprobată definitiv

Pentru această categorie de persoane se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locul declarat pentru o perioadă de zece zile.

„Pentru persoanele sosite din țările/zonele/teritoriile prevăzute și care nu prezintă la intrarea în țară un document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 14 zile”.

Această decizie este valabilă pentru cei care, de exemplu, intră în țară cu mașinile personale.

Sunt exceptate de la măsura carantinei mai multe categorii care nu prezintă simptome Covid, printre care șoferi, piloți, personal navigant, lucrători transfrontalieri.

ATENȚIE !!! Operatorii economici care efectuează transport internațional, aerian și rutier de persoane, prin curse regulate sau neregulate către România din zonele de risc epidemiologic au obligația să interzică îmbarcarea în mijlocul de transport a persoanelor care nu prezintă un document care să ateste:

– rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau,

– efectuarea vaccinului împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv celei de a 2-a doze și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea acesteia până la data îmbarcării sau,

– faptul că au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare îmbarcării și că au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data îmbarcării. Dovada confirmării se realizează cu documente medicale ca de exemplu: test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în țară, precum și alte documente justificative.

Testul PCR nu e obligatoriu pentru cei care au efectuat vaccinul, inclusiv rapelul, copiii sub trei ani sau persoanele care au avut COVID.

Lista actualizată a țărilor/zonelor galbene o puteți consulta mai jos sau o puteți descărca de AICI!!!

Anexa 3 - Lista State cu risc epidemiologic ridicat

HOTĂRÂRE nr. 23 din 22.04.2021

privind acordarea de asistenţă internaţională cu titlul gratuit pentru Ucraina şi aprobarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea.

Având în vedere solicitarea autorităţilor din Ucraina, transmisă Centrului Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre (NATO-EADRCC) pentru acordarea de asistenţă internaţională în contextul eforturilor de combatere a pandemiei de COVID-19,

luând în considerare propunerea şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, vicepreşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în sensul acordării asistenţei internaţionale Ucrainei şi majorării cantităţilor iniţiale de produse, materiale şi echipamente sanitare, formulată în contextul discuţiilor purtate la nivelul Ministerului Afacerilor Externe şi în conformitate cu prevederile art. 20, lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza propunerilor Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la lista ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările şi completările ulterioare,

în considerarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), art. 81 şi art. 20 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE

Art.1 – (1) Se aprobă acordarea de asistenţă internaţională, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, constând în cantităţile de produse prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Cantităţile prevăzute la alin. (1) sunt alocate din stocurile de urgenţă medicală, constituite prin grija Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 11 din 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei.

Art.2 – Se aprobă majorarea stocurilor de urgenţă medicală cu produse, materiale şi echipamente sanitare necesare, conform prevederilor anexei nr. 2.

Art.3 – Se propune ca, pentru asigurarea fondurilor necesare achiziţionării produselor prevăzute la art. 2, să fie alocate, Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, sumele necesare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Art.4 – Se aprobă lista ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.5 – Anexa la Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, modificată prin Hotărârea nr. 22 din 08.04.2021, se modifică şi se înlocuieşte cu lista prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi Oficiului Naţional de Achiziţii Centralizate, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎŢU

Urmărește-ne pe Google News! URMĂREȘTE-NE pe GOOGLE NEWS!