Skip to content

Lista țărilor cu risc epidemiologic, actualizată. Germania, Austria, Marea Britanie, printre țările din zona roșie

Lista țărilor cu risc epidemiologic, actualizată. Germania, Austria, Marea Britanie, printre țările din zona roșie

Lista țărilor cu risc epidemiologic a fost actualizată. Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă – CNSU a aprobat o nouă hotărâre prin care se actualizează lista ţărilor/ teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat.

Printre ţările aflate în zona roşie se numără Marea Britanie, Germania, Austria, Italia, Spania, Olanda, Belgia, Franţa, Elveţia, Grecia.

Noua listă aprobată de CNSU intră în vigoare duminică, 9 ianuarie, la ora 00:00.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 07.01.2022:

CARANTINA

Art.1 – Se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din  țările/teritoriile de risc epidemiologic precum și pentru contacții direcți ai persoanelor confirmate  pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu o durată de:

a) 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu se află în perioada cuprinsă între  a 11-a și a 180-a zi de la data confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;

b) 5 zile pentru persoanele vaccinate și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea  schemei de vaccinare, precum și pentru persoanele care au fost confirmate pentru infecția cu  virusul SARS-CoV-2 în perioada cuprinsă între a 11-a și a 180-a zi anterioare datei intrării în țară  sau contactului cu persoana infectată.

CLASIFICAREA ȚĂRILOR

Art.2 – (1) Criteriul pe baza căruia se realizează încadrarea țărilor/teritoriilor în zone de  risc epidemiologic este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din  ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori.

(2) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (1), Institutul Național de Sănătate Publică, în  temeiul indicatorilor publicați de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),  actualizează săptămânal și propune Comitetului Național pentru Situații de Urgență aprobarea  clasificării țărilor/teritoriilor în zone de risc epidemiologic.

(3) Clasificarea țărilor/teritoriilor în zone de risc epidemiologic se realizează în funcție de  rata de incidență cumulată la 14 zile, după cum urmează:

a) Zona Verde – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din  ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5;

b) Zona Galbenă – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din  ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 și 3;

c) Zona Roșie – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din  ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3. (4) Clasificarea prevăzută la alin. (3) se aprobă prin Hotărâre a Comitetului Național pentru  Situații de Urgență și se publică în Monitorul Oficial al României precum și pe site ul insp.gov.ro.

Lista completă a țărilor/zonelor cu risc epidemiologic o puteți consulta mai jos (5 pagini) sau o puteți descărca de AICI!

EXCEPȚII DE LA CARANTINĂ

Art.3 – Sunt exceptate de la măsura carantinei prevăzută la art. 1 persoanele care sosesc  pe teritoriul României din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic  European sau Confederația Elvețiană, după cum urmează :

a) persoanele care vin din state încadrate în zona verde sau galbenă și prezintă dovada  vaccinării, dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile  anterioare intrării în țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării până la data  intrării în țară ori dovada testării negative RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de  ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe  teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

b) persoanele care sosesc din state încadrate în zona roșie și prezintă dovada vaccinării, dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării  în țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării până la data intrării în țară;

c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;

d) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, indiferent de încadrarea țării  în zona de risc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul  SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu  mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu  mijloace proprii);

e) persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pentru infecția cu  virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona roșie și  rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă  rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau  intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care  persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de  sănătate publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor  fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe  teritoriul României;

f) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea  pe teritoriul tării;

g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria sau Bulgaria, precum și  cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac  dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

h) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara  României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării,  fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;

i) membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora nevaccinați ori care nu  au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în  țară, care sosesc din zona roșie pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente  culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul național, dacă prezintă rezultatul  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARSCoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și participă doar la activități în cadrul  competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate;

j) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone  care asigură transportul de marfă;

k) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în  procedură accelerată;

l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice  acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul  asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii  de pașapoarte diplomatice și de serviciu, nevaccinați ori care nu au fost confirmați pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona roșie  și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 efectuat cu  cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în  comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

m) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara  României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep  studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități  legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii  acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru  infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care  călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care  călătoresc cu mijloace proprii) și prezintă documente doveditoare;

n) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă  și personalul feroviar;

o) conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul  conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu schemă  completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada confirmării pentru  infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau prezintă  rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de  ore înaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar în scop profesional;

p) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cât și de la  bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și  de la bordul celor care operează în zona economică exclusiva a României, care arborează pavilion  român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator roman, într-un port românesc,  cu condiția asigurări a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

q) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel  care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de  pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;

r) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze  in zona exclusiva economică a României.

Art.4 – Sunt exceptate de la măsura carantinei prevăzută la art. 1 persoanele care sosesc  pe teritoriul României din statele terțeindiferent de încadrarea acestora în zona de risc  epidemiologic, după cum urmează:

a) persoanele care sosesc din statele terțe, indiferent de încadrarea acestora în zona de  risc epidemiologic și prezintă dovada vaccinării sau dovada confirmării pentru infecția cu virusul  SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară și pentru care au trecut cel puțin 10  zile de la data confirmării până la data intrării în țară, însoțite de rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care  călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care  călătoresc cu mijloace proprii).

b) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;

c) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore  înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe  teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

d) persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pentru infecția cu  virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care rămân pe teritoriul  național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă rezultatul negativ al unui  test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc  teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul în  care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o  perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;

e) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea  pe teritoriul tării;

f) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Serbia, Ucraina sau Republica  Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la  intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

g) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara  României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării,  fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;

h) membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora care sunt nevaccinați  ori care nu au fost confirmați

i) pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară,  sosesc pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de  divertisment, organizate pe teritoriul național, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR  pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care  călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care  călătoresc cu mijloace proprii) și participă doar la activități în cadrul competițiilor sau, după caz,  evenimentelor menționate;

j) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone  care asigură transportul de marfă;

k) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în  procedură accelerată;

l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice  acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul  asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii  de pașapoarte diplomatice și de serviciu, nevaccinați ori care nu au fost confirmați pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din statele  terțe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc și prezintă rezultatul negativ al unui test RT PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării  (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național  (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

m) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara  României, care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep  studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități  legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii  acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru  infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care  călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care  călătoresc cu mijloace proprii) și prezintă documente doveditoare;

n) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se  întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țării și sunt vaccinați ori  au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în  țară;

o) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de  locomotivă și personalul feroviar;

p) conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul  conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada confirmării pentru  infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau prezintă  rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de  ore înaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar în scop profesional;

s) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cât și de la  bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și  de la bordul celor care operează în zona economică exclusiva a României, care arborează pavilion  român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator roman, într-un port românesc,  cu condiția asigurări a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

t) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel  care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de  pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;

u) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze  in zona economică exclusivă a României.

Art.5 – (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de  vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin  intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice  provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind  COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul  unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, prezentat în  limba țării unde a fost administrat vaccinul și în limba engleză.

(2) Dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea  aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului  digital al UE privind COVID, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități  nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu  aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în  format electronic care să ateste rezultatul pozitiv al testului RT-PCR, prezentat în limba țării unde a  fost administrat vaccinul și în limba engleză.

(3) Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării  excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al  UE privind COVID, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit  certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste  certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format  electronic care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48/72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace  de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace  proprii) și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.

Art.6 – (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate  de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu  suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de  hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării,  prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi  analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.

(2) Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene de  coordonare și conducere a intervenției și, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul  suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția  de Sănătate Publică.

(3) În decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru  care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.

Art.7 – (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență  cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii  persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei. (2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 09.01.2022, ora 00:00.

Art.8 – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 09.01.2022, ora 00.00. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Comitetului Național pentru  Situații de Urgență nr. 43/2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologie  ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii  carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al  României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările și completările ulterioare se abrogă.

Art.9 – Durata carantinei instituită prin decizii emise anterior intrării în vigoare a prezentei  hotărâri se reduce conform termenelor prevăzute la art. 1.

Art.10 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se  comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,  pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Lista completă a țărilor/zonelor cu risc epidemiologic o puteți consulta mai jos (5 pagini) sau o puteți descărca de AICI!

Lista actualizata ianuarie 2022 nr 2 din 07 01 2021