Concedierea îngrijitoarelor, menajerelor și bonelor în Italia. Trebuie preaviz?

În momentul în care se dorește concedierea menajerei sau îngrijitoarei este necesar să se respecte anumite garanții impuse de lege în favoarea lucrătoarei. Deși legea prevede posibilitatea de concediere a bonelor, menajerelor sau îngrijitoarelor fără a se da justificări, și deci și fără așa-numitul motiv întemeiat (causa giusta – obligatorie pentru toți ceilalți lucrători subordonați), este oricum necesar să se dea preaviz. În absența preavizului, angajatorul trebuie să plătească în cadrul ultimului salariu o indemnizație care substituie preavizul.

Este necesar un motiv pentru concedierea lucrătoarei?

Relația cu aceste lucrătoare este reglementată de un contract colectiv special care prezintă multe aspecte diferite față de acordurile sindicale obișnuite pentru celelalte categorii de lucrători. Principalele diferențe țin întocmai de concediere care, în acest caz, nu trebuie să fie motivată. Cu alte cuvinte, se poate decide concedierea bonelor, menajerelor și îngrijitoarelor în orice moment, fără a trebui să se dea obișnuitele justificări prevăzute de lege pentru ceilalți angajați. Chiar dacă raportul de muncă s-a desfășurat întotdeauna regulamentar, chiar dacă angajata nu a comis neregularități și s-a comportat întotdeauna corect, chiar dacă nu există motive cu caracter economic sau disciplinar pentru a renunța la lucrătoare, este întotdeauna posibil să fie concediată fără a se da explicații. Singurele obligații prevăzute de lege sunt cele privind plata retribuțiilor reziduale împreună cu lichidarea (TFR – Trattamento di fine rapporto) și preavizul.

Trebuie să se dea preaviz?

Chiar dacă este posibil să se concedieze bonele, menajerele și îngrijitoarele fără un motiv întemeiat este necesar să se dea un preaviz. Termenele preavizului sunt următoarele:

Pentru raport de muncă de peste 24 de ore săptămânal:

 – până la 5 ani vechime la același angajator: preaviz 15 zile calendaristice;

– peste 5 ani vechime la același angajator: preaviz 1 lună calendaristică;

Pentru raport de muncă de până la 24 de ore săptămânal:

– până la 2 ani vechime la același angajator: preaviz 8 zile calendaristice;

– peste 2 ani vechime la același angajator: preaviz 15 zile calendaristice;

I se poate cere lucrătoarei domestice să nu mai vină la muncă de a doua zi?

Angajatorul care concediază lucrătoarea domestică îi poate cere să nu se mai prezinte la muncă a doua zi. Preavizul nu este de fapt obligatoriu, însă în acest caz lucrătoarei trebuie să i se plătească, pe ultimul stat de plată, așa-numita «indemnizație substitutivă a preavizului».

Practic, angajatorul are două posibilități:

– să concedieze angajata cu preaviz și, pe timpul acestuia, să o plătească regulamentar;

– să concedieze angajata cu efect imediat și să-i plătească indemnizația de lipsă a preavizului.

Se poate concedia lucrătoarea dacă nu se comportă bine?

Este posibil să se evite darea preavizului atunci când concedierea se face dintr-un motiv întemeiat (giusta causa), adică atunci când lucrătoarea s-a făcut vinovată de un fapt atât de grav încât nu se mai poate continua raportul de muncă nici măcar o zi.

Motivele cele mai frecvente ale concedierii cu motiv întemeiat sunt următoarele:

– falsă boală sau fals accident de muncă;

– tentativă de furt;

– absență nejustificată de la muncă sau încetarea în avans a activității de muncă;

– refuz nejustificat și repetat de a efectua sarcinile de muncă.

Preavizul nu este necesar dacă concedierea are loc în perioada de probă.

Demisie din partea lucrătoarei: trebuie să dea preaviz?

Lucrătoarea domestică își poate da demisia dând aceleași preavize datorate de angajator. Este astfel ilegal comportamentul lucrătoarei care pleacă din locuință de la o zi la alta fără a permite angajatorului să-i găsească înlocuitoare în perioada de preaviz. Dacă o face, angajatorul poate reține, de pe ultimul stat de plată, indemnizația substitutivă de preaviz.

Este necesară o scrisoare când se concediază lucrătoarea?

La momentul concedierii, angajatorul trebuie să trimită o scrisoare recomandată lucrătoarei sau să-i dea o scrisoare scrisă de mână și contrasemnată prin care i se comunică alegerea de renunța la raportul de muncă și perioada de preaviz.

De asemenea, angajatorul trebuie să comunice la INPS concedierea în 5 zile de la data încetării raportului de muncă.

Decesul angajatorului: poate fi îngrijitoarea concediată cu efect imediat?

În caz de moarte a bătrânului la care lucrează îngrijitoarea, moștenitorii trebuie să procedeze la concediere dând oricum previz. Pot decide să lase lucrătoarea să continue să lucreze sau nu, chiar și cu sarcini diferite, în această perioadă sau pot să o concedize cu efect imediat și să-i plătească indemnizația de lipsă a previzului.

Lucrătoarei domestice trebuie să i se plătească lichidarea?

Odată cu concedierea lucrătoarei este necesar să i se dea lichidarea, adică TFR. Lichidarea se ridică la circa un salariu lunar pentru fiecare an lucrat. Pentru un calcul precis referitor la fiecare an, se sumează toate retribuțiile pentru fiecare lună de muncă, inclusiv al treisprezecelea salariu, și se împarte rezultatul la 13,5. Sumele obținute astfel, cu excepția celei pentru anul în curs, trebuie apoi recalculate adăugându-se 1,5% și apoi 75% din indicele ISTAT privind costul vieții. Indemnizațiile pentru concediile care nu s-au efectuat fac parte automat din sumele de avut în vedere pentru lichidare întrucât sunt parte a salariului.

Dacă lucrătoarea dorește, și angajatorul este de acord, lichidarea poate fi plătită în avas la finalul fiecărui an de muncă. Altfel rămâne blocată și lucrătoarea va avea acces la un avans de 70% din cât s-a acumulat numai după opt ani de serviciu.

La cât se ridică indemnizația substitutivă a preavizului?

Nerespectarea termenului de preaviz din partea angajatorului sau a lucrătoarei domestice comportă obligația de a plăti celeilalte părți o indemnizație care corespunde retribuției datorate pentru perioada de preaviz. Angajatorul este oricum obligat să plătească lucrătoarei demisionare indemnizația substitutivă a previzului atunci când, odată primită demisia, aceasta decide să plece din serviciu înainte de expirarea preavizului. Indemnizația substitutivă a preavizului este datorată și lucrătoarei care își dă demisia din motiv întemeiat cu efect imediat (de exemplu în cazul molestărilor sexuale din partea angajatorului).

Așa-numita indemnizație substitutivă a preavizului se calculează pe baza retribuției încasate de lucrătoare la momentul întreruperii raportului, fiind inclus al treisprezecelea salariu, eventuală cazare și masă, în afara superminimelor și anilor de vechime (retribuție obișnuită efectivă). Retribuția orară efectivă trebuie să se multiplice cu numărul de ore de muncă cuprinse în zilele calendaristice prevăzute în perioada de preaviz pentru concediere sau preaviz pentru demisie.

Urmărește NEWSROMANIA.NET pe - GOOGLE NEWS!

Leave a Reply

Your email address will not be published.