ITALIA – Vaccinarea minorilor pentru accesul la creșe și grădinițe. Părinții pot prezenta declarații pe proprie răspundere

La câteva zile până la începerea școlii în Italia, ministerele Sănătății și Educației au emis o circulară comună în care specifică documentele, procedurile și scadențele privind vaccinările, necesare minorilor pentru a putea fi înscriși în anul școlar 2017-2018.

Documentele solicitate

Circulara comună a celor două ministere amintește că va fi necesară prezentarea documentației care dovedește efectuarea vaccinărilor obligatorii prevăzute de lege în baza vârstei. În alternativă părinții vor putea prezenta certificate de imunizare în cazul în care copilul a avut deja boala, sau documente care să demonstreze că minorul îndeplinește condițiile pentru amânarea sau scutirea de vaccinări. Dacă minorul nu a fost vaccinat încă dar va trebui să fie, va fi necesar să se prezinte copia cererii de vaccinare adresată Agenției Sanitare Locale (ASL) competentă în teritoriu.

Cererile de vaccinareAcest articol este preluat de pe site-ul de știri NEWS ROMANIA!

”Pentru a veni în sprijinul familiilor, pentru anul școlar 2017-2018, scrie în circulară, cererea de vaccinare va putea fi efectuată și telefonic sau trimițând un e-mail uneia dintre agențiile sanitare locale (ASL) din regiunea de apartenență. Cererea va putea fi efectuată și prin trimiterea unei recomandate cu confirmare de primire. Pentru toate aceste modalități, dar numai pentru anul școlar care urmează să înceapă, specifică ministerele, va fi posibil să se prezinte o declarație pe proprie răspundere (autocertificazione) privind cererea de vaccinare ca alternativă la copia celei formale.

Scadențele ce trebuie respectateAcest articol este preluat de pe site-ul de știri NEWS ROMANIA!

Până pe 11 septembrie 2017, familiile cu copii care frecventează creșe și grădinițe (inclusiv cele private) vor trebui să prezinte documentele solicitate, care vor fi considerate ”condiție de acces”. În cazul în care, în schimb, la începutul anului școlar este prezentată o declarație pe propria răspundere, familiile vor trebui să prezinte documentația care dovedește efectuarea vaccinărilor până pe 10 martie 2018. În caz contrar – după acea dată – minorul nu va mai putea avea acces la servicii”. Dacă niciuna dintre cerințe nu este respectată, minorul nu va putea avea acces la serviciile școlare dar va rămâne înscris la creșă sau grădiniță. Pentru a fi readmis, familia minorului va trebi să prezinte documentele solicitate.

Scadențe pentru înscrișii în ciclurile școlare I și II

Familiile celor înscriși în ciclurile școlare I și II și în centre de formare profesională regionale, potrivit circularei, vor trebui să prezinte documentele până pe 31 octombrie 2017 (sau până pe 10 martie în cazul celor care au prezentat o declarație pe proprie răspundere), dar în acest caz nu constituie ”cerință de acces la școală”. Neprezentarea documentelor, însă, va obliga directorul școlar, în următoarele 10 zile, să semnaleze neîndeplinirea cerințelor la ASL-ul competent, care la rândul său va demara procedura prevăzută pentru efectuarea vaccinărilor.

 

  •  
  •  
ÎNSCRIE-TE acum pe pagina noastră de Facebook! - NEWS ROMANIA

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: ?