Skip to content

Românii din Italia vor putea încasa 780 de euro lunar. Care sunt condițiile de acordare

venit de cetatenia incasat ilegal in italia

În aprilie 2019 devine operativ așa-numitul „venit de cetățenie” (reddito di cittadinanza) de 780 de euro lunar, însă se va acorda în două faze: inițial, sub forma unei pensii minime de cetățenie, adică de completare a tuturor pensiilor aflate sub pragul sărăciei. Apoi, după reforma centrelor de angajare, va fi acordat venitul de cetățenie tuturor cetățenilor care se află sub pragul sărăciei.

Durata acordării acestor două ajutoare va fi de 18 luni, prelungibile cu alte 18.

Însă în schimbul subvenției lunare de 780 de euro, cetățenilor li se va cere să-și caute în mod activ un loc de muncă, să frecventeze cursuri de formare și să lucreze 8 ore săptămânal în favoarea Primăriei din localitatea de rezidență.

Ce este venitul de cetățenie

Această subvenție constă în plata unui ajutor lunar, scutit de taxe, în favoarea celor care au un venit aflat sub pragul sărăciei.

Sunt considerați sub pragul sărăciei în scopul venitului de cetățenie persoanele cu un venit mai mic de 780 de euro lunar, în cazul unei familii cu un singur component: acesta prag este însă mai redus pentru cei care nu plătesc chirie sau împrumut ipotecar, în timp ce este mai ridicat pentru familiile cu mai mulți componenți.

La cât se ridică venitul de cetățenie?

 Venitul de cetățenie ar trebui să se ridice până la un maxim de 780 de euro pentru fiecare persoană adultă și șomeră fără niciun venit; pentru cei cu un venit sub pragul de sărăcie, venitul de cetățenie va completa sumele încasate până la suma de 780 de euro lunar. Valoarea venitului de cetățenie este determinat de două cote:

prima cotă, de completare a venitului familial, se ridică la un prag maxim de 6.000 de euro anual, 500 de euro lunar (630 de euro pe lună, 7.560 de euro anual în cazul pensiei de cetățenie) pentru un singur component; în prezența mai multor componenți se poate ajunge până la un maxim de 12.600 de euro, adică la 1.050 de euro lunar;

a două cotă, de completare a venitului familiel, este recunoscută familiilor care plătesc chirie pentru locuință, și este egală cu chiria anuală prevăzută de contractul de închiriere (150 de euro pe lună, 1.800 de euro anual în caz de pensie de cetățenie);

– a doua cotă este egală cu rata împrumutului ipotecar, până la un maxim de 150 de euro lunar, 1.800 anual, în cazul familiilor rezidente în locuințe proprietate pentru a căror achiziție sau construcție a fost stipulat un contract ipotecar de către un component al familiei.

În orice caz ajutorul financiar:

– nu poate depăși pragul de 9.360 de euro anual (780 de euro lunar) în caz de familie cu un singur component, redusă cu valoarea venitului familial; suma maximă în caz de mai mulți componenți poate ajunge la 19.656 de euro anual (1.638 euro lunar, chiar dacă în mod concret nu se va merge dincolo de 1.430 euro lunar);

nu poate fi mai mic de 480 de euro anual (40 de euro lunar).

Pentru o familie de trei persoane, cu părinți șomeri cu zero venituri și copil minor în întreținere, venitul de cetățenie al familiei ar trebui să crească cu 40% pentru soț și cu 20% pentru copilul minor.

Venitul de cetățenie va fi însă redus pentru cei care sunt proprietari ai primei case și nu plătesc chirie: reducerea, în particular, ar trebui să corespundă unei chirii și să se ridice la circa 280 de euro lunar, 150 pentru cei care primesc pensie de cetățenie. Cei care plătesc chirie, în schimb, au dreptul la o creștere în măsură corespondentă, până la pragul de 780 de euro lunar.

Cei care plătesc împrumut ipotecar, apoi, au dreptul la o creștere a venitului de 150 de euro lunar, până la pragul maxim de 780 de euro.

Venitul de cetățenie va fi scutit de taxe și nu va putea fi poprit.

Cine are dreptul la venitul de cetățenie?

Vor putea cere venitul de cetățenie cetățenii majori care îndeplinesc următoarele condiții:

– sunt în șomaj sau nu au un loc de muncă (adică au pierdut locul de muncă sau nu au lucrat niciodată); cei care și-au dat demisia sunt excluși de la venit timp de un an, la fel deținuții și cei internați într-o structură din grija statului;

– sunt cetățeni italieni, europeni sau extracomunitari în posesia permisului de ședere cu durată îndelungată;

– sunt rezidenți în Italia de cel puțin 10 ani;

– primesc un venit din muncă aflat sub pragul sărăciei, adică sub 780 de euro lunar;

– primesc o pensie aflată sub pragul sărăciei, adică sub 780 de euro lunar;

– posedă un ISEE al nucleului familial mai mic de 9.360 de euro;

– posedă o valoare a venitului familial mai mică de 6.000 de euro, pentru fiecare component, sau mai mică de 7.560 euro, în cazul pensiei de cetățenie; valoarea este ridicată până la 9.360 de euro pentru cei care plătesc chirie;

– posedă maxim două imobile ale familiei, dar al doilea imobil nu trebuie să depășească valoarea de 30.000 de euro;

– posedă un patrimoniu mobiliar familial (conturi, carduri preplătite, titluri, participații etc.) care nu depășește 6.000 de euro lunar; pragul este crescut cu 2.000 de euro pentru fiecare component al familiei succesiv primului, până la un maxim de 10.000 de euro, crescut suplimentar cu 5.000 de euro pentru fiecare component cu infirmitate, așa cum este definită în scopul ISEE, prezent în familie;

– niciun component al familiei nu trebuie să posede autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 1.600 cc și motovehicule cu capacitate cilindrică de peste 250 cc, nave sau ambarcațiuni de agrement.

Așadar, se va solicita declarație ISEE pentru a se beneficia de venitul sau pensia de cetățenie.

Cei care lucrează sau primesc șomaj au dreptul la venitul de cetățenie?

 Venitul de cetățenie va fi compatibil cu activitatea de muncă. Dacă lucrătorul are un contract part-time, salariul său va fi completat, prin intermediul venitului de cetățenie, până la un maxim de 780 de euro lunar.

NASPI și alte beneficii legate de șomaj vor fi compatibile cu venitul de cetățenie până la limita de 780 de euro lunar.

Cei care primesc ajutoare sociale vor avea dreptul la venitul de cetățenie?

Decretul prevede că în scopul venitului de cetățenie, venitul familiei este determinat la netul ajutoarelor de protecție socială eventual incluse în ISEE, și include ajutoare sociale în curs pentru componenții familiei, cu excepția prestațiilor nesupuse dovedirii mijloacelor, cum este indemnizația de însoțitor.

Trebuie să lucrez ca să obțin venitul de cetățenie?

Conform celor anunțate recent, venitul de cetățenie va obliga beneficiarul nu numai să-și caute în mod activ de muncă și să se recalifice, ci și să ofere 8 ore de muncă gratuită săptămânal în favoarea Primăriei de rezidență.

Cei care vor refuza să lucreze vor pierde subvenția.

În ce privește participarea la inițiative de politică activă a muncii prevăzute pentru beneficiarul venitului, va fi obligatoriu ca acesta (cu excepția pensionarilor):

– să se înscrie la centre de angajare sau să-și ofere imediat disponibilitatea de a munci;

– să inițieze un parcurs de asistență la căutarea unui loc de muncă demonstrându-și intenția reală de a se angaja;

– să-și ofere disponibilitatea pentru proiecte locale utile comunității (așa cum am precizat, sunt necesare 8 ore de muncă săptămânal);

– să frecventeze cursuri de calificare sau recalificare profesională;

– să-și caute activ de lucru cel puțin 2 ore pe zi;

– să comunice de îndată orice modificare a venitului;

– să accepte unul dintre primele trei locuri de muncă care îi sunt oferite, sau primul loc de muncă, la trecerea a 12 luni de la încasarea subvenției.

Cei care au un loc de muncă cu orar întreg, dar sunt subplătiți, vor avea oricum dreptul la completarea venitului, fără a fi necesar să participe la inițiative de politică activă a muncii.

Ce se întâmplă cu venitul de cetățenie dacă refuz un loc de muncă?

 Persoana care primește venit de cetățenie poate refuza maxim trei propuneri de muncă adecvate într-un interval de doi ani. Are și posibilitatea de a renunța la angajare de două ori în timpul anului calendaristic. Odată depășite aceste limite, pierde subvenția.

Cum se solicită venitul de cetățenie?

 Pensia de cetățenie și venitul de cetățenie se vor putea solicita prin intermediul serviciilor de internet ale INPS, sau adresându-vă unui CAF (centru de asistență fiscală).

De asemenea, va fi posibil să se solicite venitul de cetățenie împreună cu declarația ISEE.

Subvenția se va încasa prin intermediul unui card de cumpărături, care va permite achiziția de bunuri de primă necesitate, plata utilităților și ridicarea a 100 de euro lunar în numerar (cotă de multiplicat în funcție de componenții familiei).

Urmărește-ne pe Google News! URMĂREȘTE-NE pe GOOGLE NEWS!