Marea Britanie: Cum pot românii solicita permisul de rezidență permanentă

Imigrația este chestiunea principală a negocierilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană și trebuie subliniat că autoritățile britanice procedează cu pași grăbiți pentru a fixa o legislație și reguli independente de cele ale UE.

Astfel, cetățenii români care se află în Marea Britanie trebuie să găsească cele mai bune soluții pentru a-și proteja dreptul de a rămâne în această țară după Brexit.

În această situație și având în vedere noutățile zilnice este indispensabil ca cei care lucrează sau intenționează să lucreze în Marea Britanie să se înregistreze la Home Office (Ministerul de Interne) dacă șederea este mai mică de cinci ani și să ceară permis de ședere permanentă dacă au depășit această limită de timp.

Până acum aceste proceduri nu erau obligatorii, însă noua situație politică impune respectarea lor.

Cetățenii din Spațiul Economic European (SEE), din care face parte și România, și rudele lor pot solicita eliberarea unui document care atestă permisiunea de rezidență permanentă completând un formular special.

Persoanele din SEE care trăiesc în Marea Britanie și care și-au exercitat drepturile prevăzute de Tratatul UE timp de cinci ani consecutiv, dobândesc în mod automat statutul de rezident permanent în Marea Britanie.

Cu toate acestea, există diverse motive pentru solicitarea eliberării documentației care să dovedească dreptul de rezidență permanentă în Marea Britanie.

De exemplu, dacă un cetățean care a obținut statutul de rezident permanent dorește să aducă și o rudă care nu este cetățean SEE sau alți membri ai familiei, nu va putea face acest lucru fără a fi în posesia unui permis de rezidență permanentă.

În plus, dacă un subiect dorește, în viitor, să solicite cetățenia britanică întrucât este cetățean al SEE, va fi necesar ca acesta să fie în posesia în primul rând a documentelor care dovedesc dreptul de rezidență permanentă.

Potrivit propunerilor actuale care au ca obiect norme privind imigrația care se vor aplica după Brexit, este prevăzut că persoanele titulare ale unui permis de rezidență permanentă vor avea posibilitatea să-și convertească statutul de rezident permanent în cel nou de ”settled status” prin intermediul unei proceduri simplificate și fără costuri suplimentare.

Cine poate solicita rezidența permanentă

Dacă o persoană este cetățean al uneia dintre țările apartenente la SEE și a avut ședere în Marea Britanie în calitate de qualifying person timp de peste cinci ani consecutivi, poate avea dreptul să solicite eliberarea unui document care să ateste permisiunea de rezidență permanentă.

Prin qualifying person se înțelege subiectul, cetățean al unuia dintre statele apartanente la SEE, care are rezidența în Marea Britanie și se află într-una dintre următoarele situații:

– Lucrător subordonat;

– Student;

– Lucrător autonom;

– În căutarea unui loc de muncă;

– Persoană independentă din punct de vedere economic.

Și rudele unei cetățean din SEE, sau rudele unui cetățean britanic care lucrează într-un alt stat membru, pot avea dreptul să solicite eliberarea acestui document.

Rudele și membrii familiilor lărgite ale unui cetățean din SEE (care îi are în întreținere – sponsor) pot prezenta cerere în același timp cu acesta din urmă, introducând cererea în același formular.

Formularul în chestiune solicită furnizarea următoarelor informații și dovezi (documente):

1) Dovada exercitării din partea persoanei a drepturilor prevăzute de Tratatul UE.

În cazul persoanelor calificate („qualified persons”), acestea trebuie să furnizeze dovada că în perioada de cinci ani petrecută în Marea Britanie au întreprins una sau mai multe dintre activitățile calificate, și anume:

  1. Au desfășurat activități de muncă ca subordonate;
  2. Au studiat;
  3. Au desfășurat activități de muncă autonomă;
  4. Au fost independente din punct de vedere financiar;
  5. Au fost în căutarea unui loc de muncă.

2) Dovada relației de rudenie cu subiectul cetățean al uneia dintre țările SEE.

Pentru subiecții care sunt rudele unui cetățen european, aceștia trebuie să demonstreze:

– Că au trăit cu ruda lor (sponsor) cetățean al uneia dintre țările SEE și că sunt legați de acesta din urmă printr-o relație de rudenie, căsătorie sau printr-o relație de durată.

– Că au trăit împreună cu acesta din urmă o perioadă continuă de cinci ani;

– Că nu au petrecut în afara Marii Britanii mai mult de 180 de zile pe an pe parcursul celor cinci ani;

– Că subiectul calificat a exercitat drepturile Tratatului pentru întreaga perioadă de cinci ani sau că acesta este în posesia dreptului de rezidență permanentă.

3) Dovada rezidenței

Dovezile furnizate trebuie să facă referire la perioada de cinci ani consecutivi pe care se bazează cererea.

Dacă subiectul a petrecut mai mult de doi ani în afara Marii Britanii, acest lucru va invalida dreptul de a prezenta cererea și acesta va trebui de aceea să demonstreze că și-a exercitat drepturile prevăzute de Tratat pentru o perioadă consecutivă de cinci ani care să nu cuprindă cei doi ani în discuție.

Cum se prezintă cererea pentru rezidență permanentă

Subiectul poate prezenta cererea fie utilizând formularul special online, fie tipărindu-l și trimițându-l la Home Office.

Formularul cererii este destul de amplu, însă diferitele secțiuni trebuie completate în funcție de situație, nefiind obligatorie completarea tuturor.

Primele secțiuni ale formularului în chestiune cer subiectului să-și introducă informațiile personale, inclusiv datele biometrice (fotografie digitală și amprente digitale) atunci când e cazul, și detaliile persoanei care are rol de sponsor.

Va fi necesar să se includă două foto format legitimație ale subiectului care prezintă cererea și una a persoanei cu rol de sponsor, cu respectivele nume scrise la fiecare foto pe verso.

Secțiunile următoare ale formularului se referă la datele privind diferite drepturi prevăzute de Tratat pe care subiectul le exercită: va fi de aceea necesar să se completeze numai secțiunile referitoare la circumstanțele fiecărui candidat în parte.

Formularul cere apoi să se furnizeze indicații privind eventuale finanțări publice sau beneficii de stat în favoarea subiectului și detalii privind istoria personală a acestuia din urmă, inclusiv eventuale condamnări penale, civile sau afilieri la partide politice sau grupuri teroriste.

Apoi va fi necesar să se efectueze alte formalități printre care indicarea listei documentelor trimise în sprijinul cererii. În fine, atât subiectul care va prezenta cererea, cât și sponsorul său vor trebui să semneze o declarație.

Elemente de probă

Este necesar să se furnizeze la Home Office întreaga documentație pertinentă în scopul cererii.

Subiectul care este cetățean al unuia dintre statele SEE va trebui să demonstreze că și-a exercitat drepturile derivate din Tratat pentru o perioadă de cinci ani.

Aceasta poate include necesitatea de a demonstra că a desfășurat activitate de muncă autonomă sau subordonată, și adică să furnizeze state de plată, contracte de muncă (împreună cu o declarație a angajatorului) și chiar facturi și dovada înregistrării la HMRC în caz de muncă autonomă.

În ce privește studenții sau persoanele independente financiar, aceștia vor trebui să furnizeze dovada privind sursele de venit și că dețin o asigurare medicală.

Subiecții care au avut ședere în Marea Britanie și aici au exercitat una sau mai multe dintre diversele ”qualifying activities” în perioada de cinci ani, vor trebui să furnizeze dovezi pentru fiecare dintre aceste activități.

În cazul rudei unui subiect calificat, va fi necesar înainte de toate să se prezinte toate informațiile de mai sus cu referire la persoana calificată pe care se bazează aceasta, împreună cu probele privind relația cu acesta din urmă. Aceste documente includ certificatele de căsătorie, sau dovada că au împărțit cu subiectul calificat de exemplu o factură, un împrumut bancar sau un contract de locație.

Cererea trebuie prezentată având atenție la completarea corectă a formularului, furnizând toate indicațiile și dovezile necesare: în lipsa unuia dintre documente sau a dovezilor necesare, Home Office va considera cererea nevalidă și astfel va fi necesar să fie prezentată din nou plătind un cost suplimentar.

Cât durează

În ceea ce privește timpul, în medie sunt necesare șase luni până la procesarea cererii. Cu toate acestea, este posibil să dureze mai mult în funcție de fiecare situație în parte.

Acesta este motivul principal pentru care este fundamental să vă asigurați că formularul este completat corect și să furnizați toate dovezile ce trebuie anexate cererii.

Costul cererii

Costul este de 65 de lire sterline de persoană. Dacă cererea este prezentată simultan de una sau mai multe rude ale subiectului, costul se va înmulți cu numărul acestora.

În cazul respingerii cererii din cauza unor informații sau documente insuficiente, acest lucru va comporta un cost suplimentar de 25 de lire sterline.

  •  
  •  
ÎNSCRIE-TE acum pe pagina noastră de Facebook! - NEWS ROMANIA