Indemnizația pentru copii în SPANIA. Iată care sunt condițiile de acordare în 2018

Indemnizația pentru copiii în întreținere (Prestacion economica por hijo o menor a cargo) este un ajutor financiar de securitate socială acordat fiecărui copil cu condiția îndeplinirii anumitor cerințe.

 1. Ce este indemnizația pentru copii în întreținere?

Este un ajutor acordat familiilor, monoparentale sau nu, care au copii sub 18 ani sau peste această vârstă cu un grad de invaliditate de peste 65%, cu condiția să fie în întreținerea beneficiarului.

 1. Cine poate solicita acest ajutor?

Pot prezenta cerere pentru obținerea indemnizației persoanele care dovedesc că îndeplinesc următoarele cerințe:

 • Rezidență pe teritoriul spaniol, adică persoana locuiește în mod obișnuit în Spania. Persoanele care sunt plecate în străinătate pentru o perioadă ce nu depășește 90 de zile sau sunt plecate din motive de boală sunt considerate a avea rezidența obișnuită în Spania;
 • La această indemnizație au dreptul cei care au în întreținere:

– copii sub 18 ani, proprii, adoptați sau luați în plasament;

– copii de peste 18 ani care au un grad de invaliditate de sau peste 65%;.

Nu contează dacă sunt copii naturali, adoptați sau luați în plasament permanent sau preadoptiv, condiția este să aibă rezidența în Spania.

 • Nu au dreptul la alte ajutoare de același tip;
 • În ce privește limita de venit, beneficiarul nu poate avea un venit anual care să depășească următoarele limite:

– copii sub 18 ani: 11.605,77 de euro pe an;

– de la al doilea copil, suma crește cu 15% pentru fiecare dintre aceștia;

– familiile cu trei copii nu pot depăși 17,467,40 de euro. Începând de la al patrulea copil, această sumă crește cu 2.829,24 de euro pentru fiecare dintre aceștia;

– în cazul copiilor cu invaliditate, indiferent dacă sunt minori sau nu, această cerință nu trebuie îndeplinită.

 • În cazul în care părinții conviețuiesc, se va lua în calcul venitul ambilor.

 

Copil în întreținere Limită venit anual
Copil minor fără invaliditate 11.605,77 de  euro anual
Începând de la al doilea copil minor fără invaliditate Crește cu 15% pentru fiecare dintre ei
Familii cu trei copii în întreținere 17,467,40 de euro anual
Familii cu patru sau mai mulți copii Crește cu 2,829.24 de euro începând de la al patrulea pentru fiecare dintre ei
Copii cu invaliditate (minori sau nu) Venitul nu este luat în considerare

Ce înseamnă să ai un copil în întreținere?

Un copil este considerat în întreținere dacă trăiește împreună cu beneficiarul și depinde financiar de acesta.

Se consideră că acesta trăiește cu beneficiarul și în cazul în care este separat temporar din unul dintre următoarele motive:

 • Studii;
 • Munca beneficiarului;
 • Tratament medical sau reabilitare;
 • Cauze similare celor descrise mai sus.

Când copiii lucrează și încasează un venit ce depășește 100% din salariul minim interprofesional (SMI) nu sunt considerați a fi în întreținere. SMI este în 2018 de 735.90 euro pe lună.

 1. Valoarea indemnizației pentru copii în întreținere în 2018
 • Copii sub 18 ani fără invaliditate

 

Numărul copiilor în întreținere Valori anuale pentru 2018
1 291 €
2 582 €
3 873 €
4 1,164 €
5 1,455 €
6 1,746 €
7 2,037 €
8 2,328 €
9 2,619 €
10 2,910 €
 • Copii sub 18 ani cu invaliditate de sau peste 33%

În cazul în care minorii sunt afectați de o invaliditate de sau peste 33%, se încasează o sumă anuală de 1,000 de euro pentru fiecare (250 de euro pe trimestru).

Limita de venit nu va fi luată în considerare în acest caz.

 • Copii peste 18 ani cu invaliditate de sau peste 65%

Un total de 4.426,80 anual (368,90 de euro pe lună) pentru fiecare copil.

Limita de venit nu va fi luată în considerare în acest caz.

 • Copii peste 18 ani cu invaliditate de sau peste 75%

În cazul în care acești copii au invaliditate de sau peste 75%, ajutorul va fi de 6.640,80 de euro anual (553,40 de euro pe lună), cu condiția să aibă nevoie de îngrijirea unei alte persoane pentru acțiuni vitale cum sunt îmbrăcatul, mâncatul sau deplasarea.

La fel ca în cele două cazuri anterioare, limita de venit nu se va lua în considerare.

 1. Cererea de ajutor pentru copii în întreținere

De gestionarea și acordarea ajutorului pentru copii se ocupă Institutul Național de Securitate Socială (INSS).

Pentru a se solicita în mod corect, trebuie prezentat formularul de cerere a indemnizației pentru copii împreună cu următoarea documentație:

Pentru identificare

 • DNI (Documento Nacional de Indentidad – Document Național de Identitate) al solicitantului și al copilului de peste 14 ani;
 • Străinii trebuie să prezinte NIE (Número de Identidad de Extranjero – Număr de Identitate al Străinului) împreună cu un document de identitate echivalent (TIE, pașaport, carte de ședere etc.).

Originalul  și copia conformă a următoarelor documente:

 • Certificat de înregistrare la Evidența Populației;
 • Dovada venitului încasat;
 • Sentința judiciară în caz de separare sau divorț. Dacă este în curs, copia plângerii, copia retragerii plângerii, acord de încetare a căsătoriei sau a unei relații echivalente sau dovada că măsurile provizorii de tutelă și custodie au fost aprobate din punct de vedere judiciar;
 • Copii cu invaliditate: certificat de invaliditate emis de IMSERSO sau de instituția competentă;
 • Copii rezidenți într-o țară UE, SEE sau Elveția: formularul E-401. Acest document trebuie să fie completat în mod corespunzător de instituția competentă.
 • Copii rezidenți în Maroc: Certificat al Fondului Național de Protecție Socială din Maroc care să ateste dacă soțul beneficiază de ajutoare similare pentru copiii în întreținere și activitatea de muncă a acestuia și a copiilor, dacă este cazul.

Documentația necesară în fiecare caz, împreună cu formularul cererii, trebuie prezentată la un Centru de Informare și Asistență privind Securitatea Socială. Pentru a-l identifica pe cel mai apropiat, dați click pe ACEST LINK.

 1. Cum se efectuează plata indemnizației

Plata indemnizației se realizează de către Tesorería General de la Seguridad Social și va fi efectuată la fiecare șase luni.

În cazul ajutoarelor pentru copii de peste 18 ani cu invaliditate, plata va fi lunară.

Aceste sume sunt scutite de plata impozitului pe venit.

Urmărește NEWSROMANIA.NET pe - GOOGLE NEWS!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *