Ministerul Afacerilor Interne a anunțat astăzi ce documente își prelungesc valabilitatea în România pe durata stării de urgență.

Acestea vor putea fi preschimbate în termen de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

Documentele care intră sub incidența prevederilor amintite sunt:

Certificatele de cazier judiciar sau adeverințele de integritate comportamentală pot fi emise de structurile specializate ale Inspectoratului General al Poliției Române doar pentru motive temeinic fundamentate menționate în cuprinsul cererii.

Se recomandă pe cât posibil utilizarea mijloacelor de comunicare on-line pentru evitarea prezentării persoanelor interesate la ghișeu.

În cazul în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru dosare de concurs, angajare, licitație etc. la instituțiile publice sau organele de specialitate ale administrației publice, precum primării, instituții din sistemul de învățământ, sănătate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C. există posibilitatea ca persoanele interesate să depună o declarație prin care să solicite acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului de integritate comportamentală.

În cauzele în care procurorii au decis prin ordonanță anterior instituirii stării de urgență prelungirea dovezilor înlocuitoare cu drept de circulație ale permisului de conducere, nu este necesar ca persoanele interesate să depună cereri de prelungire.

Procurorii vor emite din oficiu ordonanțe de prelungire a acelor dovezi care vor fi transmise unităților de poliție competente fără a mai fi necesară consemnarea pe dovadă a prelungirii în această situație excepțională.

Permisele de conducere românești, autorizațiile de circulație provizorie, dovezile înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare și ale permiselor de conducere eliberate de către serviciile publice comunitare regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor la depunerea dosarelor de înmatriculare/ transcriere/ certificate de înmatriculare sau preschimbare permise de conducere românești/străine sau duplicate își prelungesc valabilitatea.

Dovezile în cauză sunt valabile până la primirea de către titulari/deținători a certificatelor/permiselor de conducere livrate de către DRPCIV prin serviciile poștale.

Nu intră în această categorie dovezile înlocuitoare cu drept de circulație ale permiselor de conducere care se eliberează de serviciile rutiere în cazul unor abateri la regimul circulației.

Se menține valabilitatea documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare/transcriere, examinare sau preschimbare a permisului de conducere obținute de către solicitanți de la alte entități, documente care vor expira în interiorul stării de urgență (ex. certificat de autenticitate, fișă medicală, dosar școlarizare și altele) pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

Cărțile de identitate, cărțile de identitate provizorii, mențiuni de stabilire a reședinței emise și prelucrate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) și de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor sunt valabile pe teritoriul României, inclusiv 90 de zile de la încetarea situației de urgență.

Îîn cazuri excepționale care au la bază motive medicale, pierderea, furtul, distrugerea actului de identitate, cetățenii pot solicita eliberarea unui nou act de identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei, NUMAI prin programarea telefonică, în prealabil, la numărul de telefon precizat pe site-ul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor competent, sau pe site-ul DEPABD.

Activitatea de preluare a cererilor privind furnizarea unor date cu caracter personal din Registru național de evidență a persoanelor sau a cererilor privind clarificarea unor aspecte de stare civilă se va realiza prin intermediul adresei poștale sau a mijloacelor de comunicare electronice.

Cererile pentru eliberarea Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, (document eliberat cetăţenilor români în vederea apărării drepturilor şi valorificării intereselor acestora în străinătate, însoţit, după caz, de Formularul standard multilingv eliberat în baza Regulamentului (UE) 2016/1191), precum și cererile privind eliberarea fotocopiilor după deciziile de schimbare a numelui persoanelor fizice pe cale administrativă, eliberate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date până la data de 31.03.2005, se transmit exclusiv on-line pe adresa de e-mail a instituţiei depabd@mai.gov.ro.

Documentele eliberate cetățenilor străini de către Inspectoratul General pentru Imigrări, permise de ședere, avize de angajare/detașare, decizii de returnare, certificate de înregistrare a rezidenței sau cărți de rezidență eliberate cetățenilor europeni, documentele de călătorie emise beneficiarilor unei forme de protecție internațională și persoanelor fără cetățenie, documentele temporare de identitate ale solicitanților de azil își prelungesc și ele valabilitatea.

Pentru situații de urgență sau care nu suferă amânare, cetățenii străini și europeni pot utiliza mijloacele electronice de comunicare la distanță cu structura competentă teritorial, precum aplicația on-line portaligi.mai.gov.ro, corespondență poștală sau alte mijloace de contact de pe site-ul igi.mai.gov.ro.

MAI recomandă cetățenilor să consulte constant site-urile oficiale ale structurilor de specialitate pentru a afla orarul de funcționare al ghișeelor și condițiile cerute, precum și alte informații de interes, ținând cont de restricțiile instituite ca urmare a instituirii stării de urgență.

COVID-19: Sindicatele cer VENIT MINIM universal pentru toţi cetăţenii români adulţi

Dezinfecție împotriva COVID-19 cu apă și detergent de rufe

Platformă online cu toate informațiile despre COVID-19, lansată de autorități

  •  
ÎNSCRIE-TE acum pe pagina noastră de Facebook! - NEWS ROMANIA