Ce înseamnă instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Președintele României a semnat luni, 16 martie 2020, decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile. Acest decret va fi votat joi în parlament.

Ce înseamnă starea de urgență?

În primul rând se restrâng următoarele drepturi: la libera circulație, la viață intimă, familială și privată, inviolabilitatea domiciliului, la învățătură, libertatea întrunirilor, de proprietate privată, la grevă și libertatea economică.

Pe perioada stării de urgență se pot plafona prețurile la medicamente, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică: energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc. în limita prețului mediu din ultimele trei luni înaintea declarării stării de urgență.

Serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Zilele libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.

Personalul prevăzut mai sus are dreptul la o majorare a salariului în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.

Se suspendă controalele ITM, cu excepția controalelor dispuse de către Ministrul Muncii și Protecției Sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.

Se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.

Certificatele de handicap și atestatele de asistent maternal își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

Activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită. Lista acestor cauze se stabilește de colegiile de conducere a Curții Supreme și Curților de Apel.

Prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență.

Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită.

Judecarea proceselor civile se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.

Termenele de exercitare a căilor de atac se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentului decret, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.

Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți se desfășoară numai cu privire la:

cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;

actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;

cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată se suspendă de drept cu excepția: infracțiunilor flagrante sau în care au fost dispuse măsuri preventive, celor referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii, celor privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, celor ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, celor privind infracțiuni contra securității naționale și a celor privind acte de terorism sau de spălare a banilor;

Pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă.

În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context.

Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați să elimine conținutul la sursă dacă prin acesta se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.

Dacă eliminarea la sursă a conținutului nu este fezabilă, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sunt obligați să blocheze imediat accesul la respectivul conținut și să informeze utilizatorii.

Mai pot fi luate măsuri de carantină asupra unor clădiri, localități sau zone geografice, precum și de închidere graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat.

Se poate limita sau interzice: circulația vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective; circulația rutieră, feroviară, maritimă, fluvială sau aeriană pe diferite rute și a metroului.

Unele restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publicese pot închide temporar.

CITIȚI TEXTUL INTEGRAL AL DECRETULUI AICI

  •  
ÎNSCRIE-TE acum pe pagina noastră de Facebook! - NEWS ROMANIA
error: ?