Ambasada României din Copenhaga a publicat informațiile necesare oricărui angajat român care este concediat în această perioadă.

Conform legislației daneze în vigoare, concedierea trebuie să fie justificată rezonabil, fie ca urmare a activităţii deficitare a angajatului, fie din cauza circumstanţelor de desfăşurare a activităţii companiei (precum dificultăți financiare, restructurări).

În caz contrar angajatorul poate fi obligat să plătească despăgubiri salariatului în urma unui proces.

Care sunt perioadele de preaviz acordate de angajator?

În cazul contractelor încheiate pe perioadă nedeterminată (conform Legii privind angajații salariați – funktionærloven), în funcţie de perioada lucrată pentru acelaşi angajator, un lucrător poate primi între 1 şi 6 luni de preaviz.

În anumite cazuri, contractul individual de muncă poate conține prevederi diferite.

În cazul unui contract de muncă pe perioadă determinată lucrătorul poate beneficia de o perioadă de preaviz de 14 zile.

În cazul unui contract de muncă încheiat pe o perioadă scurtă de timp (precum cele sezoniere, temporare etc.), perioada de preaviz poate fi și mai redusă de 14 zile.

Pentru o abatere gravă, concedierea poate avea efect imediat, fără o perioadă de preaviz.

Care sunt perioadele de preaviz acordate de angajat?

De obicei, perioada de preaviz are durata de o lună.

În cazul unui contract încheiat pe o perioadă scurtă de timp de maxim o lună sau dacă lucrătorul se află în perioada de probă de maxim 3 luni, preavizul poate fi mai scurt.

Contractul individual de muncă poate cuprinde prevederi diferite.

Un preaviz de concediere fără motive obiective sau o concediere nedreaptă pot fi declarate nule de către o instanță, în urma unui proces.

Principalele drepturi și obligații ale lucrătorilor care au fost concediați în Danemarca:

– să primească în scris avizul de concediere din partea angajatorului;

– să-și primească drepturile salariale pe perioada de preaviz;

– să contacteze biroul pentru ocuparea forței de muncă (https://job.jobnet.dk/CV/frontpage) pentru a se înscrie ca șomer în căutarea unui loc de muncă încă din prima zi de șomaj;

– să primească ajutor de șomaj dacă lucrătorul a fost afiliat al unei case de șomaj (A Kasse – Arbejdsløshedskasserne) și îndeplinește condițiile în momentul concedierii (să fi fost angajat cel puţin timp de 52 de săptămâni sau 1 924 de ore), pentru aceasta trebuie să se adreseze casei de șomaj la care este afiliat.

Ajutorul de șomaj se sistează dacă șomerul părăsește teritoriul Danemarcei, cu excepția situației în care se deplasează într-un alt stat membru UE în căutarea unui loc de muncă după ce a obținut, în acest sens, formularul U2 de la casa de șomaj unde lucrătorul este afiliat.

Rezidenților li se poate acordă ajutor la plata chiriei dacă mijloacele de întreținere ale familiei sunt insuficiente, pentru informații suplimentare aveți următorul site: https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Your-residence).

În cazul în care lucrătorul decide că părăsească Danemarca în urma concedierii are obligația de comunica Agenției Daneze pentru Taxe (Skat) acest lucru precum și noua adresă de rezidență.

Pentru informații suplimentare lucrătorul poate contacta Skat la nr. de tel: (+45) 72 22 27 80.

De asemenea, dacă lucrătorul s-a înregistrat la Registrul Național Danez, trebuie să solicite scoaterea din evidență atunci când părăsește țara la Centrul local de asistență pentru cetățeni (Borgerservice.)

Procedura de urmat în cazul în care un lucrător a fost concediat fără respectarea prevederilor legale, nu și-a primit salariul corespunzător muncii depuse sau nu i-au fost respectate alte drepturi în domeniul muncii este următoarea:

Primul pas constă în contactarea organizației sindicale, dacă persoana respectivă este membru de sindicat.

Dacă nu este membru de sindicat, se poate adresa unui avocat membru al Baroului de Avocați din Danemarca care să-i reprezinte interesele în tribunal.

În cazul în care nu cunoaște un avocat danez, poate alege unul folosind motorul de căutare al Baroului de Avocaţi din Danemarca, respectiv https://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx.

Pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă din partea angajatorului care își desfășoară activitatea în Danemarca, lucrătorul se poate adresa autorității Arbejdstilsynet (https://at.dk/), respectiv Autoritatea Daneză pentru Mediul de Lucru, tel: 70 12 12 88 (de luni până joi, între orele 8.00 și 15.00, și vineri, între orele 8.00 și 14.00) și e-mail: at@at.dk.

Dacă angajatorul nu a plătit corect taxele către statul danez în relaţia cu respectivul angajat, acesta poate sesiza autoritatea fiscală daneză Skat (tel: 72 22 28 28; https://www.skat.dk/).

Ambasada recomandă tuturor cetățenilor români să respecte cu strictețe regulile și recomandările impuse de autoritățile statului danez în vederea combaterii răspândirii infecției cu virusul COVID-19.

Cele mai importante măsuri în domeniul muncii și social adoptate până în prezent de guvernul danez în contextul răspândirii virusului COVID-19 sunt:

Compensarea cu până la 75% a salariilor angajaților infectați cu noul coronavirus sau aflați în carantină care nu vor fi concediați.

În perioada 9 martie – 8 iunie statul danez va acoperi 75% din salariile angajaților, la un nivel maxim de 23.000 de coroane daneze (3.000 de euro) pe lună din companiile în pericol să piardă cel puțin 30% din angajați, sau mai mult de 50 angajați, în timp ce firmele vor plăti restul de 25%.

Compensarea cu până la 90% din salariu, la un nivel maxim de 26.000 coroane (3.500 EUR), pentru angajații temporari din companiile în pericol să piardă cel puțin 30% din angajați, sau mai mult de 50 angajați.

Prim-ministrul danez a făcut apel la firmele daneze să nu recurgă la concedieri în masă și a propus obligativitatea angajaților de a solicita cinci zile de concediu obligatoriu;

Lucrătorii independenți vor beneficia, de asemenea, de amânarea plătii unor contribuții la asigurările sociale, amânarea plății TVA și prelungirea termenelor de plată în vederea asigurării lichidității companiilor afectate.

Este important ca sesizările/plângerile/acțiunile în instanța de judecată/etc. să fie depuse la autoritățile daneze ÎNAINTE de întoarcerea în România.

De asemenea, este recomandabil ca lucrătorii care depun sesizări/cereri/plângeri/etc. să menționeze autorităților daneze faptul că se întorc în România, specificând datele lor de contact în țară (adresă poștală, adresă e-mail, număr de telefon).

Este important ca lucrătorii români care muncesc în Danemarca să nu semneze documente ale căror conținut nu îl înțeleg.

În cazul lucrătorilor detașați în Danemarca de la companii din România care nu își primesc salariile sau sunt concediați se aplică legislația română.

Lucrătorii români detașați pot semnala nerespectarea legislaţiei în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă la autoritatea Arbejdstilsynet (https://at.dk/), respectiv Autoritatea Daneză pentru Mediul de Lucru.

La întoarcerea în România pot depune o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă în raza căreia compania care i-a detașat în Danemarca își are sediul social.

De asemenea, lucrătorul se poate adresa instanței în România, contactele Inspectoratelor Teritoriale de Muncă din România pot fi găsite accesând link-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/contact.

Autoritățile daneze au elaborat două ghiduri în limba română cu privire la drepturile lucrătorilor în Danemarca:

https://intl.m.dk/media/2121/m_kend_din_ret_ro_april_2019.pdf și

https://www.workindenmark.dk/~/media/Workindenmark/Publikationer/Social%20dumping/WIDK-SocialDumping-RO-170314.ashx 

  •  
  •  
ÎNSCRIE-TE acum pe pagina noastră de Facebook! - NEWS ROMANIA
error: ?