Skip to content

Drepturile generale ale angajaților în Danemarca

Drepturile generale ale angajaților în Danemarca


Contract de angajare – Angajații au dreptul la un contract de muncă în primele șapte zile de la începerea lucrului. Acesta trebuie să menționeze toate condițiile relevante de angajare, cum ar fi numele și adresa atât ale angajatorului, cât și ale angajatului, remunerația, fișa postului, data începerii, perioada de preaviz, durata angajării (dacă este nelimitată, aceasta trebuie precizată), programul de lucru, locul desfășurării activității și concediul plătit. În plus, ar trebui să comunice orice informații privind contractele colective.
DANEMARCA: Ce documente trebuie să obțineți pentru a locui și munci legal

Angajații care nu primesc un contract de muncă care să abordeze condițiile de angajare menționate au dreptul la compensații scutite de impozit.

Angajatorii pot face mici modificări la contractul de muncă atâta timp cât îi asigură angajatului un preaviz de 14 zile. Pentru modificări semnificative, cum ar fi salariul, fișa muncii, programul de lucru și locul desfășurării activității, angajatorul trebuie să notifice angajatul cu un preaviz corespunzător perioadei de angajare (de exemplu, pentru o perioadă de angajare între 0 și 6 luni, preavizul trebuie dat cu 1 lună înainte). Astfel de schimbări sunt văzute ca o concediere și o nouă ofertă de angajare. Aceasta înseamnă că, dacă angajatul nu acceptă noile condiții, va fi considerat concediat. Situație implică anumite riscuri, cum ar fi compensarea pentru concediere nejustificată. În cazul oricăror modificări ale unui contract existent, angajatului trebuie să i se furnizeze un contract actualizat/un act adițional la contract în cel mult 7 zile de la data intrării în vigoare a modificărilor.

Angajatorul și angajatul pot conveni să ca modificările să intre în vigoare imediat sau după o scurtă perioadă de preaviz. Aceasta include atât schimbări nesemnificative, cât și semnificative.
Salariul minim pe care îl pot încasa românii care lucrează în Danemarca

Statul de plată

Angajații au dreptul de a primi lunar fișa de salariu fie online, fie o copie pe hârtie, cu o defalcare a salariului și toate deducerile.

Sănătate și Siguranță

Este responsabilitatea angajatorului să asigure condiții de muncă sigure și sănătoase și este responsabilitatea angajatului să coopereze la acestea. Angajatorii trebuie:

 • Să se asigure că angajații primesc instrucțiuni privind munca
 • Să ofere angajaților echipament adecvat și sigur
 • Să asigure un loc de muncă curat, sigur și fără pericole
 • Să se asigure că angajații au o perioadă de odihnă adecvată
 • Să furnizeze facilități de prim ajutor și de asistență, cum ar fi zonă de luat masa, apă potabilă și instalații sanitare

Evaluarea locului de muncă trebuie să includă și birourile de acasă.

Dacă o companie are 10-34 de angajați, trebuie să creeze o organizație pentru mediul de lucru care să colaboreze în domeniul sănătății și siguranței și să aibă unul sau mai mulți reprezentanți pentru sănătate și siguranță. Unul sau mai mulți manageri ar trebui să se alăture organizației.

Dacă o companie are mai mult de 35 de angajați, organizarea mediului de lucru ar trebui să fie pe două niveluri. Nivelul unu este responsabil de sarcinile de zi cu zi în ceea ce privește sănătatea și siguranța și constă dintr-un reprezentant pentru sănătate și siguranță ales de angajați și un manager. Nivelul doi se ocupă de sarcini mai generale și este format din membri (un reprezentant și un manager) de la nivelul unu.

Reprezentanții pentru sănătate și siguranță au dreptul și obligația de a participa la activitatea organizației de siguranță și sunt protejați împotriva concedierilor abuzive, în același mod ca și reprezentanții sindicali.

Program flexibil de muncă

În Danemarca, mulți angajați au dreptul să înceapă și să încheie munca mai devreme sau mai târziu, cu condiția să acopere orele zilnice obișnuite. Majoritatea contractelor colective vor avea reglementări specifice privind orele flexibile.

Egalitate de șanse și salariu

Legea daneză privind egalitatea de șanse între bărbați și femei și Legea daneză privind egalitatea salariilor între bărbați și femei impun ca fiecare companie să trateze femeile și bărbații în mod egal la locul de muncă și să îi plătească în mod egal pentru o muncă de valoare egală. Angajatorii nu pot favoriza un gen față de celălalt pentru promovarea unui loc de muncă și nici nu pot plăti un gen mai mult decât celălalt pentru același loc de muncă.

Protecția angajaților în Danemarca

Protecție împotriva discriminării

Legile daneze interzic discriminarea directă și indirectă bazată pe:

 • Gen
 • Vârstă
 • Orientare sexuală
 • Rasă
 • Culoarea pielii
 • Religie sau credință
 • Opinie politică
 • Invaliditate
 • Origine națională, socială sau etnică

Persoanele sunt protejate împotriva discriminării în toate etapele procesului de angajare și au dreptul la despăgubiri.

Protecție împotriva concedierii

Angajații sunt protejați împotriva concedierii abuzive din următoarele motive:

 • Stare civilă
 • Concediu de sarcină, maternitate, paternitate sau pentru creșterea copilului
 • Depunerea unei plângeri împotriva angajatorului
 • Rasă
 • Culoare
 • Sex
 • Orientare sexuală
 • Religie
 • Opinie politică
 • Origine socială, etnică și națională
 • Vârstă
 • Apartenența și activitățile sindicale
 • Invaliditate

Angajații care sunt acoperiți de Legea daneză a salariaților au o protecție superioară împotriva concedierii după 12 luni de angajare. Pentru aceștia, concedierea care nu este considerată justificată în mod rezonabil de comportamentul angajatului sau de circumstanțele companiei le poate da dreptul la despăgubiri.

Înainte de a concedia un angajat din cauza performanțelor, angajatorul trebuie să îi ofere angajatului un avertisment scris și o șansă de a îmbunătăți performanța înainte de a continua cu concedierea. Aceasta este pentru a asigura documentația privind lipsa de performanță și pentru a minimiza riscul unei potențiale reclamații.

Protecția datelor personale

Conform regulilor GDPR, angajatorii sunt supuși restricțiilor atunci când preiau și dezvăluie datele angajaților.

 • Prelucrarea datelor urmează bunele practici stabilite
 • Datele sunt colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar orice prelucrare ulterioară nu trebuie să fie incompatibilă cu acele scopuri. Angajatorii nu ar trebui să păstreze datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopului
 • Datele trebuie să fie întotdeauna complete și corecte. De asemenea, o cerință de proporționalitate se aplică atât cantității de date prelucrate, cât și perioadei de înregistrare
 • Datele cu caracter personal ale angajaților trebuie să fie colectate și prelucrate numai dacă există o bază legală specifică. Motivele eligibile sunt dacă este necesar pentru executarea contractului, există o obligație legală specifică sau angajatorul are o nevoie legitimă
 • Angajații trebuie să primească informații statutare (sub forma unei notificări de confidențialitate) cu privire la scopurile și temeiul legal al prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal, transferurile din țări terțe, drepturile persoanelor vizate etc.

Concediul în Danemarca

Angajații au dreptul la 25 de zile de concediu în fiecare an de muncă, care începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august a anului calendaristic următor.

Concedierea colectivă

Concedierii colective au loc atunci când în termen de 30 de zile, angajatorul concediază:

 • cel puțin zece angajați dacă are peste 20 și mai puțin de 100 de angajați
 • cel puțin 10% din numărul de angajați dacă angajați cel puțin 100, dar mai puțin de 300 de angajați
 • cel puțin 30 de angajați dacă angajați 300 de angajați sau mai mult.

În cazul concedierilor în masă, angajatorii trebuie să informeze angajații și reprezentantul acestora. Angajatorul trebuie să se consulte mai întâi cu angajații pentru a reduce numărul concedierilor sau pentru a-l evita cu totul. Aceștia trebuie să ofere informații despre angajații afectați de concedierile în masă și să se consulte cu consiliile de întreprindere.

În cazul în care nu reușesc să facă acest lucru, sindicatele pot ajuta angajații să facă reclamații. În cazul în care cererea are succes, angajatorul poate fi nevoit să plătească o amendă.

Angajații au dreptul la indemnizație de concediere dacă au fost angajați continuu la același angajator timp de cel puțin 12 ani. Într-un astfel de caz, indemnizația de concediere – care se plătește în plus față de salariu în perioada de preaviz – va constitui o plată de o lună. După 17 ani de serviciu, suma este de trei luni de plată.

Sindicatele în Danemarca

Angajații au dreptul de a se alătura unui sindicat sau asociație și sunt protejați împotriva discriminării pentru că fac parte din ei. Sindicatele pot asista în cazul unor dispute privind salariile și condițiile de muncă ale membrilor lor. Angajații sunt liberi să se alăture la orice sindicat doresc, iar angajatorilor le este interzis să solicite informații cu privire la calitatea de membru.

În conformitate cu Legea daneză privind informarea și consultarea angajaților, angajații au dreptul să discute despre schimbări cu angajatorul, iar angajatorul trebuie să se consulte cu reprezentantul angajaților, dar angajatorul nu este obligat să se adapteze dorințelor angajaților.