Skip to content

Minorii care au împlinit 16 ani pot ieși din România neînsoțiți

Minorii care au împlinit 16 ani pot ieși din România neînsoțiți

Camera Deputaților a votat pe 28 iunie 2023 modificarea legii privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate. Legea va merge la preșdeintele României pentru promulgare.

Astfel, cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani vor putea călători în străinătate neînsoţiţi, dar numai cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali.

Un minor care are 16 ani împliniți și vrea să călătorească în străinătate în vizită la rude, pentru studii, la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi are acte doveditoare în acest sens poate ieși din România neînsoţit de o persoană fizică majoră.

Este important însă de știut că nu poate face asta decât dacă prezintă la frontieră o declaraţie autentificată a părinţilor, a reprezentantului legal sau a părintelui căruia i s-a încredințat minorul. În declarație trebuie precizate următoarele date: statul sau statele de destinaţie, perioada și scopul călătoriei.

După promulgare, legea va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Camera Deputaţilor fiind for decizional. Inițiatorii acestui proiect legislativ au fost mai mulți parlamentari PNL și UDMR.

Conform expunerii de motive, în țările europene, minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători singuri fără a fi însoțiți de o persoană majoră. Nu există norme UE cu privire la acest aspect, astfel că fiecare stat membru este liber să stabilească dacă minorul are nevoie de autorizație oficială din partea părintelui/părinților sau a tutorelui legal.

De exemplu, un minor din Franța care călătorește în străinătate neînsoțit trebuie să aibă la el actul de identitate, un permis de ieșire din țară, o autorizație semnată de unul dintre părinți și copia cărții de identitate sau pașaportul unuia dintre părinți.

În Spania, ninorul sub 18 ani care nu este însoțit de părinte sau un reprezentant legal, poate ieși din țară cu o carte de identitate validă sau cu pașaportul, precum și permisiunea scrisă de a călători în afara țării semnată de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal.

Irlandezii minori ies din țară fără a fi însoțiți dacă au o scrisoare semnată de părinți prin care aceștia își exprimă consimțământul pentru efectuarea călătoriei, o copie a yunui docuemnt de identitate al părintelui, o copie a certificatului de naștere sau de adopție.

Legea privind ieșirea minorilor din România va fi modificată