Skip to content

Amenzi mari pentru ocuparea unui loc de încărcare a mașinilor electrice

Amenzi mari pentru ocuparea unui loc de încărcare a mașinilor electrice

Regulamentul de amplasare a staţiilor de încărcare a autovehiculelor electrice din București, recent aprobat, prevede că amplasarea staţiilor de încărcare fără avizul emis de autoritatea publică este contravenţie.

Amenzile pentru încălcarea acestei reguli sunt cuprinse între 1.000 – 3.000 de lei pentru persoane fizice şi 2.500 – 5.000 de lei pentru persoane juridice.

Se pot executa fără autorizaţie de construire lucrările pentru amplasarea staţiilor de reîncărcare care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal sau rutier, pe baza unui aviz de amplasare emis de autoritatea locală.

Staţiile de încărcare vor fi amenajate într-un mod clar şi vizibil pentru toţi şoferii. Semnul specific de încărcare electrică va fi desenat atât pe asfalt, cât şi pe un panou de informare care va conţine informaţii despre tariful pentru încărcare electrică şi procedura de urmat pentru încărcare.

Pentru amplasarea staţiilor de încărcare a autovehiculelor electrice sunt necesare: avizul de amplasare, avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primăriei Capitalei şi avizul operatorului serviciului public de administrare a parcărilor.

În cadrul proiectelor noi care presupun autorizarea lucrărilor de construcţii, va putea fi inclusă şi avizarea staţiilor de încărcare, ca parte componentă a autorizaţiei de construire, fără a fi necesară emiterea unui aviz distinct. Aici intră locuinţe colective sau individuale, clădiri cu funcţiuni publice, clădiri de birouri, stadioane.

Proprietarul sau operatorul staţiei de încărcare amplasate în zone ce deservesc locuri de parcare ce aparţin municipiului Bucureşti va avea obligaţia de a plăti către administratorul parcajului un tarif de exploatare.

Locurile de parcare aferente staţiilor de încărcare se vor amenaja distinct, prin marcaje şi culori diferite. Pe acestea va fi permisă parcarea doar pentru autovehiculele electrice, pe durata încărcării. Proprietarul autoturismului electric care utilizează staţia de încărcare va achita costul aferente energiei electrice consumate.

Amplasarea staţiilor de încărcare este interzisă în: ariile naturale protejate;,în incinta locurilor de joacă şi a spaţiilor verzi, pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, troiţelor, scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice; pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public, în incinta clădirilor aflate în stare avansată de degradare, în zona carosabilă a străzilor, în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii; pe parapeţii, pilonii şi/sau pereţii podurilor/pasajelor rutiere.

Ocuparea staţiei de încărcare de către o maşină care nu este electrică sau plug-in hibrid se sancţionează cu amenzi cuprinse între 500 – 1.000 de lei pentru persoane fizice şi 1.000 – 1.500 de lei pentru persoane juridice.

În zonele protejate şi în cazul imobilelor clasate monument istoric, amplasarea staţiilor de încărcare este permisă, dacă prin dimensiuni, formă sau amplasare nu alterează caracteristicile arhitecturale şi ambientale ale zonei.

Emitentul avizului de amplasare sau al certificatului de urbanism, pentru staţiile de încărcare în zonele protejate, în parcelările monument şi în cazul imobilelor clasate monument istoric va fi Primăria Municipiului București. Primăriile de sector vor emite avizul de amplasare sau al certificatului de urbanism pentru staţiile de încărcare în zonele care nu sunt în competenţa Primăriei Generale.