Skip to content

Creșterile salariale închid una dintre cele mai cunoscute fabrici din România

Una dintre cele mai cunoscute fabrici de echipamente a anunţat joi, 9 mai, că-şi închide porţile, urmând ca societatea să fie dizolvată, argumentând că nu mai poate suporta alte creşteri salariale cerute de sindicate, după majorările deja efectuate din ultimii ani.

Compania Electroaparataj Târgovişte (ELJ), producător de aparate electrice controlat de fondul de investiţii Broadhurst, dă vina pe Sindicatul Valahia pentru “iminenta apariţiei stării de insolvenţă a societăţii” şi va convoca adunarea generală a acţionarilor, pentru ca aceştia să voteze privind dizolvarea voluntară a societăţii, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB), informează Adevărul.

“Societatea Electroaparataj SA, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J15/80/2011, C.U.I. RO51, informează pe toţi acţionarii societăţii şi investitorii interesaţi, că deşi a crescut salariile cu 18% în 2018 şi cu 7,26% în 2019 şi respectiv că în aceeaşi perioadă, bunurile şi serviciile furnizate de terţi au devenit mai scumpe cu 22,3%, toate plăţile privind obligaţiile salariale au fost făcute la zi şi nu există restante la plata taxelor, contribuţiior sociale, a furnizorilor, etc. Cum însă Electroaparataj vinde 90% din producţie la export, nu poate să transfere decât o mică parte din aceste creşteri clienţilor săi şi de aceea nu poate să susţină alte creşteri salariale în continuare, aşa cum solicită Sindicatul Valahia”, arată un comunicat transmis de companie Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În ceea ce priveşte relaţia management – angajaţi, aceasta a fost una foarte bună şi nu au existat tensiuni niciodată, arată comunicatul.

“De câteva luni însă, Sindicatul Valahia, care nu provine din societate şi nu cunoaşte problemele specifice, a convins personalul muncitor să intre în grevă, urmând ca pe perioada grevei, să asigure plata zilelor de grevă. Practic, a oferit personalului muncitor şansa să stea acasă, plătit din fondul de grevă şi să ceară măriri salariale – o ofertă greu de refuzat! Întrucât nu există o dispută între management şi angajaţi iar piaţa muncii este una foarte concurenţială – acţiunea Sindicatului Valahia este una ostilă economiei, făcută cu rea intenţie şi distrugătoare pentru Electroaparataj”, mai informează comunicatul.

În această conjunctură, societatea şi-a anuntat clienţii despre situaţia existentă şi a programat o reducere treptată a livrărilor, până la stoparea definitivă a acestora.

“De asemenea, societatea va convoca adunarea generală a acţionarilor, pentru ca aceştia să voteze privind dizolvarea voluntară a societăţii. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că iminenta apariţiei stării de insolvenţă a societăţii (şi implicit a falimentului acesteia) se datorează exclusiv activităţii Sindicatului Valahia, care aşa cum am precizat anterior, nu provine din societate şi nu cunoaşte problemele specifice cu care se confruntă societatea, nu este legat de personalul societăţii şi nu are interesul să susţină activitatea de producţie a societăţii şi locurile de muncă create de aceasta, interesul dânşilor fiind doar acela de a-şi creşte numărul de membri şi pe cale de consecinţă, fondurile constituite din cotizaţia ce va fi plătită de către noii membri”, punctează compania în comunicat.

Potrivit datelor transmise BVB, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a fost stabilită pentru data de 10.06.2019, ora 13:00, la sediul Societăţii, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea dizolvării voluntare a Societăţii, în temeiul art. 227 alin. 1 lit. d) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea 31/1990”) şi începerea procesului de lichidare a Societăţii.
  2. Constatarea încetării mandatului directorilor şi al administratorilor Societăţii.
  3. Aprobarea numirii unui lichidator, membru UNPIR, pentru a exercita toate atribuţiile şi operaţiunile privind lichidarea şi radierea Societăţii din Registrul Comerţului, stabilirea remuneratiei cuvenite lichidatorului şi împuternicirea unui administrator pentru semnarea contractului cu lichidatorul numit, precum şi stabilirea atribuţiilor acestuia.

Electroaparataj a fost înfiinţată în 1948 ca producător de echipament de comutaţie de joasă tensiune.

Compania a devenit leader de piaţă până în anul 1990 când, la intrarea în ţară a competiţiei companiilor multinaţionale, şi-a redus o parte din fabricaţie.

A fost complet privatizată în anul 1997, când şi-a dezvoltat capacităţile şi tehnologiile de producţie aferente aparatajului de joasă tensiune şi serviciilor respective.