Hotărâre importantă a Curții de Justiție a UE privind concediul pentru creșterea copilului

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât pe 4 octombrie că durata concediului pentru creșterea copilului nu este considerată o perioadă de muncă efectivă. Astfel, concediul anual plătit se scurtează. Decizia a fost dată în
cauza Maria Dicu împotriva Ministerul Justiției și Tribunalul Botoșani.

Maria Dicu este judecător la Judecătoria Botoșani. În 2014, a efectuat integral concediul anual plătit și ulterior concediul de maternitate. Apoi a beneficiat de un concediu pentru creșterea copilului, perioadă în care raportul său de muncă a fost suspendat. Ulterior, a beneficiat de 30 de zile de concediu anual plătit.

Judecătorii și procurorii au dreptul anual la un concediu de odihnă de 35 de zile lucrătoare, plătit. La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.

Judecătoarea Dicu a cerut să i se acorde și cele cinci zile restante de concediu anual plătit, dar șefii au respins cererea. Au motivat că durata concediului anual plătit este proporțională cu timpul efectiv lucrat în anul în curs și că, în această privință, durata concediului pentru creșterea copilului de care a beneficiat nu putea fi considerată o perioadă de muncă efectivă la stabilirea drepturilor la concediu anual plătit.

Legislația română prevede că la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. Nu și în cazul concediului de creștere a copilului.

Magistratul a dat în judecată Tribunalului Botoșani, Curtea de Apel Suceava, Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii. Cauza s-a judecat la Tribunalul Cluj care a dat câștig de cauză judecătoarei, aceasta însemnând că durata concediului său pentru creșterea copilului trebuia să fie considerată o perioadă de muncă efectivă.

Tribunalul Botoșani și Ministerul Justiției au formulat apel împotriva acestei sentințe, iar Curtea de Apel Cluj a hotărât să suspende judecarea cauzei și a cerut lămuriri Curții de Justiție a UE, instanța supremă în Uniune. Judecătorii Curții de Apel au vrut să știe dacă legislația națională legată de concediul de creștere a copilului se opune celei europene. Mai exact, dacă concediul de creștere a copilului se consideră activitate prestată în muncă și această perioadă poate fi luată în considerare la calcularea concediului anual plătit.

Răspunsul Curții a fost că legislația românească nu încalcă directiva europeană privind organizarea timpului de lucru.
Curtea (Marea Cameră) declară: „Nu consideră durata concediului pentru creșterea copilului efectuat de acest lucrător în perioada respectivă ca fiind o perioadă de muncă efectivă”.

  •  
ÎNSCRIE-TE acum pe pagina noastră de Facebook! - NEWS ROMANIA
error: ?