Skip to content

Românii care au lucrat trei ani în străinătate pot solicita o primă de instalare la întoarcerea în țară

Dacă ați lucrat cel puțin trei ani în Italia, Franța, Germania, Marea Britanie, Spania sau altă țară europeană puteți cere, la întoarcerea în țară, o primă de instalare, conform legislației în vigoare.

Concret, prima de instalare poate fi solicitată de orice român care a lucrat, pentru cel puțin trei ani, în alte state ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, după cum se arată în Legea nr. 76/2002.

„Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni”, este explicat în actul normativ.

În principiu, este vorba de o sumă de 12.500 sau de 15.500 de lei.

Conform prevederilor indicate, prima de instalare poate fi cerută la întoarcerea la domiciliul din România sau la noul domiciliu ori noua reședință, după angajarea în localitatea de domiciliu ori reședință sau în localitățile învecinate acesteia.

Totuși, condiția este ca localitatea în cauză să fie inclusă în planul național de mobilitate, ce poate fi consultat AICI.

Documentele necesare pentru obținerea primei sunt:

  • o cerere-tip;
  • actul de identitate care să ateste domiciliul;
  • dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator cu precizarea locului de muncă;
  • angajamentul pentru respectarea obligației de a restitui integral sumele primite în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă;
  • declaraţia pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii doi ani acesta (sau un alt angajator cu care are în comun administratorul sau un asociat) nu a mai fost în raporturi de muncă cu solicitantul;
  • declaraţia pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte dacă se va asigura sau nu locuinţă de serviciu;
  • declaraţia solicitantului pe propria răspundere din care să rezulte dacă autoritatea publică asigură sau nu locuinţă de serviciu;
  • declaraţia pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că, la data solicitării primei nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;
  • declaraţia pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;
  • certificatul de căsătorie și, după caz certificatele de naştere ale copiilor în copie certificată pentru conformitate, precum și actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale.

(avocatnet.ro)