Un român, depistat cu 18.000 de euro în aeroportul Billund. Autoritățile daneze i-au confiscat o parte din bani

Pe 9 iulie 2018, un român care se îmbarca la Billund a fost oprit de Poliția daneză în timpul verificărilor de securitate. Avea asupra lui 135.000 de coroane daneze, aproximativ 18.000 de euro.

Aeroportul Billund din Danemarca este folosit în special de aeronave cargo, dar și de companii de linie sau low-cost. Din Billund există curse spre București, Iași și Cluj – Napoca.

Pentru sumele mai mari de 75.000 de coroane, adică 10.000 de euro, orice persoană trebuie să completeze înainte de îmbarcare un formular special. Românul nu a făcut acest lucru, așa că a trebuit să lase o parte, 15.000 de coroane,  din bani în custodia autorităților daneze.

Nu este clar de ce polițiștii danezi au reținut doar 15.000 de coroane, adică 2.000 de euro. Nici jurnalistul de la Vejle Amts Folkeblad, care a publicat știrea, nu precizează care sunt motivele.

În mod normal, ar fi trebuit să i se rețină toată suma ce depășea 75.000 de coroane. Regulamentul (CE) NR. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului stipulează că introducerea veniturilor din activități ilegale în sistemul financiar și investirea acestora după spălarea banilor dăunează dezvoltării economice sănătoase și durabile.

„Având în vedere scopul său de prevenire și caracterul său de descurajare, obligația de declarare ar trebui să fie îndeplinită la intrarea sau ieșirea din Comunitate. Cu toate acestea, pentru ca acțiunea autorităților să se concentreze asupra mișcărilor semnificative de numerar, numai mișcările de cel puțin 10.000 EUR ar trebui să fie supuse unei astfel de obligații. De asemenea, ar trebui să se precizeze că obligația de declarare se aplică persoanelor fizice care transportă numerar, indiferent dacă acea persoană este proprietara numerarului sau nu.”

„Atunci când există indicii că sumele în numerar au legătură cu o activitate ilegală asociată cu mișcarea de numerar, menționată de Directiva 91/308/CEE, informațiile colectate în temeiul prezentului regulament de către autoritățile competente pot fi transmise autorităților competente din alte state membre și/sau Comisiei.”

Prin numerar se înțelege: instrumente negociabile la purtător, inclusiv instrumente monetare la purtător, precum cecuri de călătorie, instrumente negociabile (inclusiv cecuri, bilete la ordin și mandate poștale), care sunt fie la purtător, andosate fără restricții, întocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie într-o astfel de formă încât proprietatea asupra acestora este transferată în momentul transmiterii, precum și instrumente incomplete (inclusiv cecuri, bilete la ordin și mandate poștale) semnate, dar cu numele beneficiarului omis; valută (bancnote și monede în circulație, ca mijloc de schimb).

Declarația de declarare a numerarului cuprinde detalii despre: declarant, inclusiv numele complet, data și locul nașterii, precum și cetățenia; proprietarul numerarului; destinatarul preconizat al numerarului; suma și natura numerarului; proveniența și destinația numerarului; ruta de transport; mijlocul de transport.

Conform Autorității Naționale a Vămilor, persoanele fizice pot introduce sau scoate în/din Uniunea Europeană instrumente de plată în valută şi în monedă naţională (leu) sub formă de numerar, fiind obligate să declare, în scris, autorităţii vamale române instrumentele de plată sub formă de numerar aflate asupra lor, care sunt egale sau depăşesc echivalentul a 10.000 euro/persoană.

Nedeclararea sau declararea eronată la autorităţile vamale române a instrumentelor de plată sub formă de numerar, în valută şi/sau în monedă naţională (leu), pe care persoanele fizice le au asupra lor la intrarea/ieşirea în/din Uniunea Europeană şi care depăşesc limitele stabilite prin norme, constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene din mai 2017, obligația de a declara orice sumă în numerar mai mare de 10 000 de euro se aplică în zonele internaționale de tranzit situate pe teritoriul statelor membre ale UE, adică și în aeroporturi.

Formularul pentru declararea numerarului se poate găsi pe site-ul Autorității Naționale a Vămilor și poate fi descărcat aici: FORMULAR 

Urmărește NEWSROMANIA.NET pe - GOOGLE NEWS!