Skip to content

Veste bună pentru români: Nu mai trebuie autentificate anumite documente pentru a munci sau studia în UE

Începând din data de 16 februarie 2019 se vor aplica în întreaga Uniune Europeană noile norme ale UE vizând reducerea costurilor şi a formalităţilor pentru cetăţenii care locuiesc în afara ţării lor de origine, scrie Adevărul.

Cetăţenii care se mută sau locuiesc în altă ţară din UE trebuiau, până acum, să obţină o ştampilă pentru a demonstra că documentele lor oficiale (cum ar fi, certificate de naştere, căsătorie sau deces) sunt autentice.

Aproximativ 17 milioane de cetăţeni ai UE se aflau în această situaţie.

În temeiul noului regulament, această ştampilă şi procedurile birocratice legate de obţinerea sa nu vor mai fi necesare atunci când se prezintă autorităţilor dintr-o ţară a UE documente oficiale emise într-un alt stat membru.

În temeiul noilor norme, în multe cazuri, cetăţenii nu vor mai fi nevoiţi să furnizeze o traducere legalizată/oficială a documentului lor oficial.

În acelaşi timp, regulamentul prevede garanţii solide pentru prevenirea fraudei.

„Avem veşti foarte bune pentru cetăţenii care locuiesc sau doresc să se mute în altă ţară din UE”, a declarat Věra Jourová, comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen.

„Începând din 16 februarie, nu se vor mai aplica proceduri birocratice costisitoare şi lungi pentru cetăţenii care trebuie să prezinte un document oficial în vederea căsătoriei sau a începerii unei activităţi profesionale în ţara în care locuiesc. Noile norme vor facilita viaţa de zi cu zi a cetăţenilor care locuiesc şi muncesc într-o altă ţară din UE, diminuând, totodată, costul vieţii”, a spus ea.

Noile norme pun capăt mai multor proceduri birocratice: documentele oficiale (de exemplu, certificatele de naştere, de căsătorie sau de atestare a absenţei cazierului judiciar) emise într-o ţară a UE trebuie să fie acceptate ca autentice de către autorităţile altui stat membru, fără să fie necesară o ştampilă de atestare a autenticităţii; regulamentul adoptat suprimă şi obligaţia impusă cetăţenilor de a furniza în toate cazurile o copie certificată şi o traducere autorizată a documentelor lor oficiale.

Cetăţenii pot solicita un formular standardizat multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi prezentat ca instrument util pentru traducerea documentelor oficiale respective, care să fie ataşat la acestea, evitându-se astfel cerinţa traducerii lor.

Regulamentul stabileşte garanţii împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinatară are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu autoritatea emitentă din cealaltă ţară a UE prin intermediul unei platforme IT existente, Sistemul de informare al pieţei interne (IMI).

Regulamentul abordează aspectele legate de autenticitatea documentelor oficiale, însă nu și pe cele legate de recunoașterea efectelor juridice ale acestora într-o altă țară a UE cum sunt 

 • documente care se emană de la o instanță judecătorească sau de la un funcționar al unei instanțe judecătorești;
 • documente administrative;
 • acte notariale;
 • certificate oficiale aplicate pe documente private;
 • documente diplomatice și consulare.

Recunoașterea efectelor juridice ale unui document oficial este în continuare reglementată de dreptul intern al țării din UE în care cetățeanul prezintă documentul.

Cu toate acestea, atunci când aplică dreptul intern, țările membre ale UE trebuie să respecte dreptul Uniunii Europene, inclusiv jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu privire la libera circulație a cetățenilor în cadrul Uniunii Europene.

Aproximativ 17 milioane de cetăţeni ai UE trăiesc într-o altă ţară din UE decât ţara lor de origine.

 

Aproximativ 2 milioane de cetăţeni trec zilnic graniţele ţării în care locuiesc pentru a munci sau pentru a studia în altă ţară.

Normele au fost propuse de Comisia Europeană în aprilie 2013, după ce s-a primit feedback din partea cetăţenilor cu privire la existenţa unor proceduri îndelungate şi greoaie.

Normele au fost adoptate în iunie 2016. Ţările UE au avut la dispoziţie doi ani şi jumătate pentru a se adapta la noile simplificări.

Regulamentul intrat în vigoare pe 16 februarie se referă la documente oficiale emise pentru a constata următoarele:

 • nașterea;
 • faptul că o persoană este în viață;
 • decesul;
 • numele;
 • căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;
 • divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;
 • parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat;
 • desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;
 • filiația;
 • adopția;
 • domiciliul și/sau reședința;
 • cetățenia;
 • absența cazierului judiciar;
 • dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și la alegerile pentru Parlamentul European.

Documentele oficiale, inclusiv formularele multilingve, pot fi găsite pe portalul e-justiţie.