Skip to content

Vrei să fii salvator de profesie? IGSU face angajări în toată țara

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență demarea ză procedura de recrutare, prin încadrare directă, pentru 198 de posturi existente la nivel național. Din totalul acestora, 121 sunt pentru ofițeri, 72 pentru subofițeri și 5 pentru personalul civil.

Posturile scoase la concurs vizează domeniile juridic, logistic, achiziții publice, preventiv, financiar, resurse umane, IT, educație fizică, comunicare, operativ și transport, iar repartizarea acestora este următoarea:

13 posturi la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

4 -prevenire situații de urgență
3 – analiză și coordonare intervenții
1 – logistică
1 – achiziții publice
1 – resurse umane
1 – financiar
1 – juridic
1 – informare și relații publice

185 de posturi la 40 de inspectorate pentru situații de urgență, Baza pentru Logistică a IGSU, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, Baza de Reparații a Tehnicii de Intervenție Dragalina și depozitele de rezerve proprii Mizil, Șinca Veche și Tecuci, însumând:

46 – comunicații și informatică
42 – prevenire situații de urgență
22 – logistică
22 – financiar
21 – resurse umane
12 – achiziții publice
9 – juridic
8 – educație fizică (instructori sportivi)
3 – conducători auto

Cererile de înscriere pot fi depuse, în perioada 03 – 10 ianuarie 2018, la structurile de resurse umane din cadrul unităților organizatoare, iar dosarele de recrutare necesare participării la concurs, până la data de 26 ianuarie 2018.

Examenul va fi structurat pe două componente constând în susținerea unor probe eliminatorii la educație fizică, prin parcurgerea traseului aplicativ, respectiv a testului scris de verificare a cunoștințelor.

IGSU precizează că toți cei care doresc să urmeze o carieră militară și dețin competențele aferente posturilor vacante enumerate mai sus, pot consulta site-urile celor 47 de unități beneficiare sau pot opta pentru obținerea informațiilor de interes prin accesarea web site-ului inspectoratului general – www.igsu.ro, secțiunea “Anunțuri”.

România implementează RO-ALERT, un sistem de alertare pe mobil în scopul prevenirii pierderii de vieți omenești